Att vara utlandslektor i svenska

Vill du bli utlandslektor och arbeta som lärare i svenska? I februari varje år förmedlar Svenska institutet ett tiotal tjänster vid utländska universitet. Här kan du läsa mer om vad det innebär att vara utlandslektor och vilka kvalifikationer som krävs.
Ett kollage med bilder av studenter, lärare och föreläsare samt en bild på studenter som målar dalahästar.

Om arbetet som utlandslektor

Svenska institutet samarbetar med drygt 180 universitet i världen som har kurser i svenska språket och om Sverige. Vid dessa universitet undervisar cirka 600 svensklärare och lärare i Sverigerelaterade ämnen. Ett tjugotal av dessa lärare är så kallade utlandslektorer. De är svensklärare vars tjänster har förmedlats av Svenska institutet. En utlandslektor har svenska som förstaspråk och är vanligtvis uppväxt i Sverige och bosatt där före anställningen vid det utländska universitetet. Utlandslektorer finns framför allt i Polen, Frankrike, Tyskland och i länder i Centraleuropa.

Utlandslektorns uppgift är först och främst att undervisa i svenska språket men ofta även om svensk kultur och svenskt samhälle. En viktig del av tjänsten är att förmedla vad som är aktuellt i Sverige och vara en ”Sverigeambassadör”. Med det avses att lektorn utöver språkundervisningen brukar ordna olika kulturella aktiviteter. Det kan vara allt från luciatåg och författarbesök till föreläsningar om Sverige inom alla möjliga områden. Det Sverigefrämjande arbetet som lektorn gör ger ringar på vattnet och är oerhört betydelsefullt för att göra Sverige känt i världen.

En typisk utlandslektor är gymnasielärare med utbildning i svenska, svenska som andraspråk, litteratur och språk. Hon eller han har några års lärarerfarenhet och är beredd att undervisa utomlands i minst ett år. Det är en person som är utåtriktad och diplomatisk och inte rädd för nya oväntade situationer eller för helt nya levnadsvillkor. Utlandslektorn måste också vara flexibel och ha lätt för att samarbeta. Benämningen ”lektor” innebär oftast inte att man behöver ha avlagt doktorsexamen för att kunna söka en tjänst.

Här hittar du lediga svensklärartjänster i utlandet.

Vanliga frågor om utlandslektoraten