Information för svensklärare

Här berättar vi om hur universitet med svenskundervisning utanför Sverige kan ansöka om bidrag till läromedel och sommarkursplatser. Du hittar även en resursbank med inspelade webbinarier och lektionsupplägg. Informationen är lösenordsskyddad. Om du saknar lösenordet, skriv till sveu@si.se.
Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll: