Lediga svensklärartjänster i utlandet

Just nu finns inga lediga svensklärartjänster att söka.
En lärare med sina studenter i ett klassrum.

Tjänsterna nedan har utlysts av Svenska institutet, som förmedlar svensklektorer till 16 institutioner i världen.

 

Information om de utlysta tjänsterna som gäller läsåret 2024/2025. Ansökningstiden har gått ut.

Kontaktperson på SI

Charlotta Johansson