Lediga svensklärartjänster i utlandet

Svenska institutet utlyser fyra lediga lärartjänster i svenska språket och litteraturen vid universitet i utlandet. Tjänsterna gäller läsåret 2024/2025. Sista ansökningsdag är den 7 mars.
En lärare med sina studenter i ett klassrum.

De lediga tjänsterna finns vid universitet i:

  • Lettland: Riga
  • Litauen: Vilnius
  • Serbien: Belgrad
  • Ungern: Budapest

Mer information om tjänsterna finns längre ner på sidan.

Tjänsterna utlyses under förutsättning att nuvarande svensklärare inte fortsätter sin tjänstgöring och att SI får tillräckliga medel till förfogande för att stödja verksamheten.

De lärare som förmedlas via SI kallas för ”utlandslektorer”, men det är oftast inget krav på att du ska vara disputerad. Som utlandslektor är du anställd av det utländska universitetet, vanligtvis på ett år med möjlighet till förlängning ett år i taget.

Vem kan söka?

Kraven på formell utbildning liksom innehållet i tjänsterna varierar. Många som söker är gymnasielärare med utbildning i svenska, svenska som andraspråk, litteratur och andra språk. Det är viktigt att du läser vad som gäller för respektive tjänst. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Läs även gärna:

Att vara utlandslektor i svenska

Svensklärare nu och då – intervjuer

Hur ansöker jag?

Ladda ner och fyll i vårt ansökningsformulär.

Ansökningsformulär 2024

Ansökan ska därutöver innehålla:

  • ett cv (med foto) på svenska och eventuellt på tjänstgöringslandets språk (obligatoriskt för Tyskland)
  • ett personligt brev till institutionen på svenska och eventuellt på landets språk (obligatoriskt för Tyskland) om varför du är intresserad av tjänsten,
  • vidimerade kopior på högskolebetyg
  • vidimerade arbetsintyg
  • gärna rekommendationsbrev

Om du söker flera tjänster måste du skicka in ett ansökningsformulär för varje tjänst till SI. Du behöver i så fall också rangordna tjänsterna. Det räcker dock med en uppsättning cv, personligt brev, betyg, intyg och rekommendationer.

Skicka din ansökan till si@si.se

Ansökan ska vara SI till handa senast den 7 mars.

Information om de utlysta tjänsterna

Kontaktperson på SI

Charlotta Johansson

Lediga svensklärartjänster vid universitet i utlandet (som inte administreras av Svenska institutet)