Hobbyn som blev ett yrke

Ute Störiko undervisar i svenska i Tyskland. Sverige har alltid varit närvarande i hennes liv. Utes föräldrar är tyskar men träffades i Sverige. I hemmet läste man svenska barnböcker flitigt, en tradition som Ute förde vidare när hon själv blev förälder. Efter gymnasiet arbetade Ute som au pair i Göteborg och därefter väntade studier i skandinavistik i Kiel och i Freiburg.

I dag driver Ute Störiko språkinstitutet OBS! som erbjuder undervisning i alla de nordiska språken. OBS! har kurser för elever i alla åldrar och på alla nivåer runtom i Tyskland samt via distans. Intresset är stort och institutet förmedlar även kurser i Skandinavien via ett 20-tal partnerskolor. OBS! anordnar också Swedex, ett internationellt test i svenska som främmande språk som finns på olika språknivåer.

Ute arbetar även som svensklärare vid Språkcentret vid Bambergs universitet. Även på universitetet är intresset stort för svenska språket. Svenska kan läsas som ett frivilligt ämne vid sidan av andra studier, mestadels humanistiska ämnen. Tyvärr kan inte universitetet erbjuda mer avancerade språkstudier i svenska, trots att sådana kurser skulle locka många studenter.

– Det här är ett stort problem, särskilt för många universitet i södra Tyskland, konstaterar Ute. Det är inte ovanligt att jag har klasser med över 40 studenter och många vill fortsätta. Några av dem lyckas jag inspirera till att plugga vidare på Volkshochschule, den största tyska institutionen för vuxenutbildning.

Samtidigt som intresset för att studera tyska i Sverige sjunker, så är intresset för svenskan stabilt i Tyskland. För närvarande kan man ta kurser i svenska vid närmare 50 lärosäten i Tyskland. Det gynnar till exempel möjligheterna till samarbete lärosäten emellan när det gäller gästföreläsare, något som Svenska institutet kan ge finansiellt stöd till.

Vad är det då som lockar så många tyskar att läsa svenska?

– Många personer i Tyskland har precis som jag, växt upp med Astrid Lindgren och läst hennes böcker och sett filmerna, säger Ute. Man vill helt enkelt uppleva landet och dess natur. Dessutom kommer det alltid nya impulser från Sverige: Just nu är det Greta Thunberg och flygskam-rörelsen, men tänk även på all inspiration från musikbranschen, möbel- och kläddesign, litteratur och film. För att inte tala om Sveriges innovationskraft eller landets roll vad gäller samhällspolitiska frågor, till exempel jämställdhetspolitiken.

Traditionellt sett har många tyskar en romantiserad bild av Sverige, det finns till och med ett begrepp för detta: ”Bullerbü-Syndrom” (Bullerbysyndromet). Delvis för att råda bot på detta har Ute några gånger bjudit in asylsökande som Sverige har skickat tillbaka till Tyskland enligt Dublinförordningen och de har kunnat förmedla en annan bild av landet till studenterna.

– Studenterna väljer nog svenska eftersom det är ett lite ”lagom exotiskt språk” som inte så många talar och som går ganska lätt att lära sig om man har tyska som modersmål.

Ute Störiko är mycket intresserad av språkfrågor och språkhistoria. Hon försöker alltid hänga med i vad som diskuteras i ämnet i Sverige och dela detta med studenterna. Favoritprogrammet är ”Språket” i P1!

Och det här gillar studenterna:
Favoritord: hen
Favoritmat: kladdkaka
Favorittradition: fredagsmys

Länkar:

Sprachinstitut OBS!
Sprachenzentrum, Universität Bamberg
Swedex: Swedish Examinations