”Som för alla lärarjobb behöver man tycka om att undervisa”

Josef Wikström kände sedan länge till lektorstjänsterna i svenska som SI förmedlar i februari varje år. År 2019 gjorde han slag i saken och lämnade in en ansökan vilket resulterade i att han fick tjänsten som svensklektor i Bratislava.
En man står på en bro med staden i bakgrund

Hur är det att arbeta vid ett utländskt universitet? Är det något som har förvånat dig?

– Ja, det är en del som skiljer sig från Sverige. I Slovakien har studenterna lektioner och föreläsningar under tre månader per termin, och sedan terminstentor under en månad i en del av kurserna. Samtidigt som terminerna är kortare än i Sverige läser studenterna flera kurser och ämnen parallellt. Det gör att det är långa dagar och mer information att sortera för studenterna än i Sverige. Speciellt eftersom eleverna läser två språk parallellt på det studieprogram jag undervisar vid.

Vad har du för slags kurser? Varför har studenterna valt att läsa svenska?

– Det skiljer sig lite från år till år, men på grundnivå undervisar jag främst i språkkompetens. Det är ganska ”vanlig” språkundervisning, kan man säga. Studenterna kommer utan några förkunskaper i svenska, så vi börjar från noll och arbetar oss framåt. På avancerad nivå undervisar jag i svensk samhällskunskap. Nybörjargruppen har 15 studenter och gruppen som fortsatt studera på avancerad nivå består av 8 studenter. Anledningen till att studenterna väljer svenska är oftast lite vag. De flesta nämner ett generellt intresse för de nordiska länderna och nordiska språk.

Är det någon särskild bild av Sverige som du gärna lyfter fram i din undervisning?

– De flesta har med sig en väldigt positiv bild av Sverige från början och associerar Sverige med fin natur (det är ju något som Slovakien också kan stoltsera med). Jag själv tycker väldigt mycket om svensk mat, så det tycker jag är värt att lyfta fram. Även svenskt mode och svensk musik. Längre fram i studierna handlar det mycket om att gå lite djupare in i kulturen. Någonting jag tycker är intressant med Sverige som jag gärna lyfter fram är att även i Sverige diskuteras och problematiseras vad som är svenskt. Det gör att det finns väldigt mycket texter och åsikter om Sverige också av svenskar.

Har du några specialintressen när det gäller svenska språket eller svensk kultur?

– Ja, svensk popmusik. Jag spelar själv musik och vi har många artister som är väldigt bra. Låttexter kan användas på många sätt i undervisningen. Man kan fokusera på en särskild grammatisk företeelse, dialekter eller bara ordförståelse.

Vilka är dina största utmaningar som svensklektor?

– Den största utmaningen är att studenterna ska få med sig så mycket kunskap som möjligt, trots att de inte bor i Sverige. Om du undervisar i Sverige kommer studenterna i kontakt med språket på ett annat sätt, och tillgodogör sig framför allt ordförrådet också på andra sätt än under lektionerna. Som tur är har studenterna många lektionstimmar i svenska.

Hur trivs du i Bratislava? Vad gör du på din fritid?

– Jag trivs väldigt bra i Bratislava. Som huvudstad är den väldigt liten, men här finns mycket att göra. Jag spelar musik och spelar fotboll med ett gäng en gång i veckan. Det jag saknar lite är konserter med artister jag tycker om. De flesta artister som turnerar i Europa kommer ju till Sverige, men så är inte fallet med Bratislava. Samtidigt ligger Wien en timme bort och dit kommer en del. Jag tycker att Bratislava är en väldigt fin stad, med skogen nära och Donau som rinner genom staden.

Vilket råd vill du ge andra som funderar på att söka utlandslektorat?

– Som för alla lärarjobb behöver man tycka att det är roligt att undervisa till att börja med. Dessutom tror jag att en öppenhet och acceptans mot saker som inte är som en är van vid är absolut nödvändigt. Har man det så tycker jag att man ska söka!

Vad är det bästa med att vara svensklärare i utlandet?

– Det är nog lite olika beroende på vilken institution man arbetar på, men i mitt fall tycker jag det är fantastiskt att jobbet är så fritt. Jag får lägga upp undervisningen på det sätt jag vill. Dessutom har jag väldigt intresserade och ambitiösa studenter och har fått möjlighet att bo och arbeta i ett land jag inte hade besökt innan, med allt vad det innebär.

Studenterna i Bratislava tycker till!

  • Favoritord på svenska: ”sjuksköterska” (det är samma ord som några av studenterna tycker minst om)
  • Bästa svenska bok: En man som heter Ove av Fredrik Backman
  • Bästa svenska artist: Fever Ray
  • Bästa svenska film: Vi är bäst! i regi av Lukas Moodysson

Svenska institutet utlyser och förmedlar ett antal svensklärartjänster i början av februari varje år. Läs mer om lediga lärartjänster.