Svensklärarkonferenser i Sverige och i utlandet

SI arrangerar regelbundet konferenser för svensklärare vid universitet och högskolor utanför Sverige. Konferenserna arrangeras ofta i samarbete med ett universitet, en utlandsmyndighet eller föreningen Sverigekontakt.
Personer som applåderar vid en konferens

Konferens i Sverige

Konferensen brukar äga rum i Stockholmsområdet i augusti varje år och omfattar föreläsningar och diskussioner om språk, litteratur och samhälle. Konferensen bygger på att lärarna deltar aktivt för utbyte av erfarenheter och nya idéer. Sommaren 2023 arrangerades ingen konferens i Sverige.

Konferenser utanför Sverige

SI arrangerar eller är medarrangör till flera regionala konferenser runt om i världen. Värdskapet för konferenserna brukar alternera mellan olika lärosäten och kan arrangeras i samband med andra Sverigeevenemang.  Många svensklärare från närliggande länder samlas regelbundet, med stöd från SI, för att utbyta erfarenheter, diskutera samarbeten och ta del av intressanta föreläsningar. Ibland ges det även möjlighet för svenskstudenter på hög nivå att delta.

Exempel på regionala konferenser:

  • Svensklärare i Tyskland, Schweiz och Österrike
  • Utlandslektorer i svenska i Central- och Östeuropa
  • Svensklärare i Frankrike, Italien, Portugal, Spanien och fransktalande Belgien
  • Svenska språkdagar i Polen
  • Svensklärarkonferens i Estland, Lettland och Litauen, arrangeras i samarbete med Föreningen Sverigekontakt och ambassad på plats.
  • Svensklärare och forskare i Nordamerika arrangeras i samarbete med  ASTRA (Association of Swedish Teachers and Researchers in America) och Sveriges ambassad i Washington.
  • Svensklärare i Asien

Information om konferenserna skickas per mejl till SI:s kontaktpersoner vid universiteten. Du kan också se vad som är på gång i vår kalender.