Samtalet om Sverige i utlandet 15–21 april 2020

Svenska institutet har utökat bevakningen av Sverigebilden i utlandet under coronapandemin. I veckovisa rapporter redovisar vi vad som sägs om Sverige på 12 språk i redaktionella och sociala medier.
Parliament and government buildings

Svenska institutet sammanställer veckovis den internationella nyhetsrapporteringen om Sverige kopplat till coronapandemin. Vi bevakar nyhetsmedier på engelska, ryska, arabiska, spanska, italienska, franska, ungerska, polska och de nordiska språken. Samtalet i sociala medier följs på engelska, ryska, arabiska och spanska.

Hela rapporten finns att läsa här (pdf) Samtalet om Sverige 2020-04-22

Sammanfattning

Sverige och covid-19 i internationell nyhetsrapportering 15–21 april

  • Rapporteringen den senaste veckan är övervägande neutral, men vissa skillnader mellan länder vad gäller tonalitet.
  • I till exempel Ryssland, Tyskland, Frankrike, de nordiska länderna, USA, Ungern och Polen är de flesta artiklar i huvudsak neutrala. Ifrågasättande artiklar förekommer på alla språk och även enstaka mycket kritiska artiklar. Kritisk rapportering bedöms utgöra en något större andel i brittiska och italienska medier, medan de flesta artiklar i Spanien den senaste veckan ofta haft en positiv tonalitet. Många artiklar tar upp att ingen idag har svaret på vilken strategi som kommer att visa sig vara bäst.
  • I de nordiska ländernas medierapportering är det även relativt vanligt med påståenden att Sverige ”inte är sig likt”. Det förekommer beskrivningar av det svenska agerandet som cyniskt, med många döda på äldreboenden som exempel. Denna beskrivning finns också i andra länders rapportering.
  • Djuplodande artiklar som beskriver Sveriges strategi för att bekämpa coronaviruset är vanligt förekommande. Narrativet är att Sverige sticker ut och har valt valt ”öppenhet” istället för ”lockdown”. Ofta resonerar man kring resultatet av den svenska strategin och jämför antalet smittade och döda med andra länder. Samtidigt påpekar man ibland att den svenska strategin kanske är mer långsiktigt hållbar än andra länders. Det förekommer artiklar som skriver att Stockholm har eller snart kommer att uppnå flockimmunitet med resonemang om vad som kommer att hända när restriktioner lyfts i andra länder.
  • Vissa artiklar beskriver att Sverige kan komma att klara sig förhållandevis bra ekonomiskt eftersom vi inte har stängt ner samhället. Det förekommer resonemang om huruvida krisen kan komma att påverka Sveriges BNP och leda till en ökande arbetslöshet. Samtidigt rapporteras det att Sverige kan drabbas i mindre utsträckning jämfört med andra länder.
  • De mest delade artiklarna på flera språk samt i sociala medier handlar om prinsessan Sofias volontärarbete inom vården, vilket ofta beskrivs i positiva ordalag. Att permitterade SAS-anställda snabbutbildats för att kunna bidra inom vården förekommer också i internationell rapportering.
  • Debattartikeln i Dagens Nyheter den 14 april, där 22 läkare, virologer och forskare kritiserar Folkhälsomyndigheten och Sveriges agerande, har fått genomslag i internationell media på flera av de språk som SI följer.