Samtalet om Sverige i utlandet 21–28 april

Sveriges hantering av covid-19 fortsätter att väcka intresse bland de stora nyhetsmedierna världen över. SI noterar att förekomsten av fler djuplodande artiklar om Sveriges strategi sammanfaller med att en del länder nu lyfter restriktioner och öppnar upp delar av samhället. Frågan om vad som händer vid en andra våg i de länder som har lockdown diskuteras, ibland kopplat till Sveriges strategi, som en del menar kan ge oss ett bättre utgångsläge. I Danmark, Norge och Finland får dock Sveriges vägval fortsatt kritik och rapporteringen ger röst åt uppfattningen att dessa länder har valt rätt strategi till skillnad från Sverige.
Den senaste veckan delades en engelskspråkig artikeln om frånvaron av ”lockdown” i Sverige mest, hela 539 453 gånger. Det är även den mest delade artikeln om Sverige på hela månaden.

SI sammanställer veckovis nyhetsrapporteringen om Sverige på olika språk, samtalet om Sverige i sociala medier samt drar slutsatser om kommunikationen i de officiella Sverigekanalerna. Vi följer nyhetsrapporteringen genom att fånga den senaste veckans publiceringar på utvalda språk och i utvalda nyhetsmedier samt genom att undersöka de mest delade artiklarna i sociala medier. De mest delade artiklarna kan avse både nyhetsmedier och andra texter t.ex. blogginlägg.

Den senaste veckan publicerades flest artiklar om Sverige i Finland, följt av Norge, Ryssland, Tyskland och Danmark. Siffrorna baseras på SI:s bevakning av ett urval av nyhetsmedier i respektive land.
Den senaste veckan publicerades flest artiklar om Sverige i Finland, följt av Norge, Ryssland, Tyskland och Danmark. Siffrorna baseras på SI:s bevakning av ett urval av nyhetsmedier i respektive land.

Under veckan 22-28 april så fortsatte Sveriges hantering av coronapandemin att väcka intresse bland de stora nyhetsmedierna. Antalet artiklar om Sverige har ökat i USA, Storbritannien, Ryssland, Tyskland, Danmark, Polen. Antalet artiklar har däremot minskat i Frankrike, Italien, Spanien, Finland och Norge.

Rapporteringen är liksom förra veckoperioden övervägande neutral. Det gäller särskilt i Tyskland, Frankrike, USA, Ungern, Polen och ryskspråkig media. Detsamma gäller även för rapporteringen i Storbritannien, Italien och Spanien. I de två förstnämnda länderna noterade SI mellan den 15–21 april en något mer negativ tendens. I Spanien var rapporteringen däremot under samma period något mer positiv, vilket delvis kan förklaras av publicitet om prinsessan Sofias volontärinsats inom vården. I Norden bedöms rapporteringen överlag fortfarande vara mer neutral, men något mer kritisk än föregående vecka.

Sveriges strategi beskrivs ofta fortfarande som ovanlig, men kritiken är generellt något nedtonad – även om viss kritik förekommer på alla språk. Det kan t.ex. handla om att Sverige har relativt många döda, särskilt bland den äldre delen av befolkningen. Den senaste veckan förekommer dock i flera länder tydligare förklaringar till Sveriges strategi. SI noterar att detta inslag i rapporteringen sammanfaller med att en del länder nu lyfter vissa restriktioner och öppnar upp delar av samhället. Frågan om vad som händer vid en andra våg i de länder som har lockdown diskuteras, ibland kopplat till Sveriges strategi, som en del menar kan ge oss ett bättre utgångsläge. I Danmark, Norge och Finland får dock Sveriges vägval fortsatt kritik och rapporteringen ger röst åt uppfattningen att dessa länder har valt rätt strategi till skillnad från Sverige.

Läs veckorapporten om samtalet om Sverige i internationell media 22-28 april här.

Här finner du samtliga veckorapporter