Samtalet om Sverige i utlandet 3-9 juni

Den senaste veckan har Anders Tegnells uttalande i Ekot den 3 juni om att det finns förbättringspotential för Sveriges coronastrategi fått stort genomslag i flera länder.

Uttalandet har generellt tolkats som att Tegnell är självkritisk och menar att Sverige har valt fel strategi. Även
Tegnells uttalande efter intervjun, då han säger att han tycker Sveriges strategi är bra, har
fångats upp men i mindre utsträckning. Det har även rapporterats om att det nu förekommer mer kritik från den politiska oppositionen mot regeringen och att den så kallade ”borgfreden” är bruten. Utöver artiklar kopplade till coronapandemin förekommer rapportering om Palmeutredningen och Black Lives Matter-demonstrationerna runt om i Sverige.

Läs rapporten om samtalet om Sverige i utlandet 3-9 juni här 

Svenska institutet har utökat bevakningen av Sverigebilden i utlandet under coronapandemin. I veckovisa rapporter redovisar vi vad som sägs om Sverige på 12 språk i redaktionella och sociala medier.

Ta del av tidigare rapporter här.