Samtalet om Sverige i utlandet 8–14 april 2020

Svenska institutet har utökat bevakningen av Sverigebilden i utlandet under coronapandemin. I veckovisa rapporter redovisar vi vad som sägs om Sverige på 12 språk i redaktionella och sociala medier.
Parliament and government buildings

Svenska institutet sammanställer veckovis den internationella nyhetsrapporteringen om Sverige kopplat till coronapandemin. Vi bevakar nyhetsmedier på engelska, ryska, arabiska, spanska, italienska, franska, ungerska, polska och de nordiska språken. Samtalet i sociala medier följs på engelska, ryska, arabiska och spanska.

Hela rapporten finns att läsa här (pdf) Samtalet om Sverige 2020-04-15

Sammanfattning

Sverige och covid-19 i internationell nyhetsrapportering 8–14 april

  • Under den senaste veckan har Sveriges hantering av coronapandemin fortsatt att väcka internationell uppmärksamhet.
  • Vi ser tecken på att narrativen gått vidare från att förklara varför Sverige väljer en viss strategi, till att kommentera utfallet av densamma.
  • Narrativet om att det är ”business as usual” i Sverige är fortsatt vanligt förekommande på flera språk. Det illustreras ofta med bilder som visar att livet fortgår som vanligt i Sverige. Ann Lindes tillbakavisande av detta har plockats upp av vissa medier.
  • Det svenska vägvalet beskrivs ofta neutralt och redogörande, men man uttrycker också nyfikenhet, förundran och kritik. De mer positiva artiklarna lyfter fram att Sverige har relativt låga dödstal trots att befolkningen inte är satt i karantän. Det framgår också i vissa artiklar att ambitionen från svensk sida är att ha en strategi som är mer långsiktigt hållbar. Anders Tegnell citeras ofta i den kontexten. Mer kritiska artiklar lyfter olika exempel på att Sveriges strategi inte har fungerat, bland annat spridningen inom äldreomsorgen. Den artikel som publicerades den 14 april i DN debatt där 22 forskare kräver mer långtgående åtgärder har plockats upp i framförallt amerikanska och engelskspråkiga ryska medier. Artikeln kan få mer spridning senare i veckan. I italienska medier har det under veckan publicerats ett flertal negativa artiklar.
  • Statsministern, utrikesministern och socialministern citeras ofta i utländska medier, bland annat Löfvens uttalande att han anser att vi misslyckats med att skydda äldre och att Sveriges beredskap varit dålig. Det sistnämnda tas ofta upp mer som ett konstaterande än som kritik. Ann Lindes svar på den amerikanska presidentens uttalanden om Sverige citeras ofta.
  • De etiska riktlinjer som framgår i dokument från Karolinska universitetssjukhuset har fått uppmärksamhet i internationella medier. Riktlinjerna omnämns i många av de språk som SI följer. Budskapet är att Sverige har en väldigt ansträngd sjukvård.
  • Det förekommer fortsättningsvis vissa missförstånd kring Sveriges strategi, dels att den i första hand skulle syfta till att skapa flockimmunitet, dels att det skulle finnas starka ekonomiska motiv till Sveriges agerande. Lena Hallengrens uttalande om att flockimmunitet inte är Sveriges strategi har plockats upp. Även Ann Lindes påpekande att Sveriges åtgärder har samma syfte som i övriga länder citeras ofta.
  • Donald Trumps omnämnanden av Sverige under två presskonferenser de senaste veckorna har fått uppmärksamhet i flera internationella medier. En av de mest delade artiklarna på engelska under veckan har varit en från CNN med rubriken ”Sweden challenges Trump and scientific mainstream by refusing coronavirus lockdown”. Artikeln är ett resultat av Ann Lindes tillbakavisande av presidentens påstående att Sverige använder flockimmunitet. Detta har också nämnts i brittiska medier, exempelvis i The Independent.
  • Liksom föregående vecka har de försök som gjorts på svenska sjukhus att använda malariamedicinen klorokin för att behandla corona uppmärksammats i USA. Sammanhanget är att USA:s president framhållit att klorokin skulle kunna vara verkningsfullt för att behandla corona.