“She Entrepreneurs är en fantastisk möjlighet att få kontakt med likasinnade entreprenörer!”

Sedan april har 30 entreprenörer från Algeriet, Egypten, Iran, Jordanien, Libanon, Marocko, Palestina, Tunisien och Turkiet befunnit sig på en gemensam läranderesa online genom ledarskapsprogrammet She Entrepreneurs. Om några dagar möts de på plats i Stockholm.
A group of women is standing outside in the sun and having a discussion. They look happy and connected.

She Entrepreneurs är ett ledarskapsprogram för ambitiösa kvinnliga entreprenörer som driver hållbara och skalbara företag som bidrar till samhällelig och miljömässig förändring i Mellanöstern, Nordafrika och Turkiet.

Utbildningn är praktiskt inriktad, baserad på verkliga företagsfall, gemensamt lärande och med deltagarfokuserad utformning. För att hjälpa deltagarna att bygga ut sina företag erbjuder programmet regelbundet mentorstöd och utbildningar inom områden såsom företagsutveckling, innovation, partnerskap, finansiering, ledarskaps- och teamutveckling. Sedan programmets början har deltagarna fått stöd som har hjälpt dem att bli framgångsrika i att expandera och utöka sin påverkan i regionen.
 

Ghalia Damak från Tunisien är en av deltagarna i She Entrepreneurs 2023. Foto: Ghalia Damak                                   
 

Många av årets deltagare driver företag inom miljöområdet. En av dem är Ghalia Damak från Tunisien som arbetar med att ta itu med den miljö-och samhälleliga avfallshanteringskris som många länder i mellanöstern och Nordafrika upplever. Hon startade sitt företag Comporoll med uppdraget att implementera lösningar gällande matavfall genom att erbjuda produkter och tjänster för att omvandla avfallet till en resurs, samtidigt som hon främjar hållbara metoder. När Ghalia får frågan om sitt deltagande i She Entrepreneurs berättar hon om vad programmet betytt:

She Entrepreneurs är en fantastisk möjlighet att få kontakt med likasinnade kvinnliga entreprenörer som delar samma värderingar och leder företag som gör avtryck. Jag ser fram emot programdelen plats i Stockholm. Att få möta meddeltagare, mentorer och programteamet öga mot öga och att få utforska nya möjligheter för samarbeten.

Maria Henoch, programansvarig för She Entrepreneurs på Svenska Institutet, ser också fram emot att möta deltagarna:

– Trots att de arbetar i väldigt utmanande kontexter lyckas dessa entreprenörer fokusera på hur de ska få sina företag att växa och att bidra till samhället. Det har varit otroligt inspirerande att få ta del av de ambitiösa tillväxtplaner som de har utvecklat som en del av programmet inline, vi ser verkligen fram emot att fortsätta samarbetet på plats här i Stockholm!

Här får du veta mer om She Entrepreneurs och SI:s andra ledarskapsprogram.