She Entrepreneurs fick mig att anamma ett mer coachande ledarskap

Lal Poleter är medgrundare till Hergele Mobility, en tech-startup för mikromobilitet som adresserar komplexa utmaningar inom transport och logistik. She Entrepreneurs förbättrade hennes ledarskapsförmåga och gav henne en bredare syn på socialt företagande.
Profile photo of Lal Polater

Hergele Mobility, ett teknikföretag i Turkiet, har introducerat 100% elektriska fordon som en mikromobilitetslösning för både transport och logistik och adresserar specifikt utmaningen med manuell orderplockning i lager. Tillsammans med investerare har de gemensamt utvecklat WAMO, ett banbrytande fordon som förbättrar den operationella effektiviteten med 75% inom logistik. Detta initiativ, grundat i viljan att lösa komplexa problem inom transport och logistik, har haft en stor betydelse för många företag.  

Lal ansökte till She Entrepreneurs för att få stöd när hon navigerade i en miljö som domineras av ingenjörer och utvecklare. 

– Som kvinna i den här typen av miljö, upplevde jag ett behov av att möta andra med liknande erfarenheter för att känna mig mindre ensam. Jag ville lära mig av deras erfarenheter och perspektiv. Det jag sökte var ett nytt mindset för både personlig och professionell utveckling. Ett behov av stöd och förändring var det som motiverade mig. 

Programmet gjorde det lättare för Lal att hantera komplexa ledarskapsutmaningar.

– She Entrepreneurs gav mig en mer strategisk syn på olika aspekter. Förändringen mot socialt ledarskap var avgörande och hjälpte mig att se kopplingen mellan människor, team och företag och kreativ problemlösning.
 

Programmet har haft en betydande inverkan på vilken typ av ledare Lal har utvecklats till.
 

– Programmet gav mig lugn och ro. Jag övergav detaljstyrning och gick från att konstant granska mina anställdas arbete till att anamma ett mer coachande ledarskap. Genom att erkänna att alla har sitt eget sätt att utföra sitt arbete, prioriterar jag nu resultaten istället för strikt kontroll och ger mina medarbetare möjlighet att visa sina förmågor.

Hergele Mobility har siktet inställt mot en framtid där transport och logistik samspelar med effektivitet och hållbarhet.
 

– Vi började år 2022 med att fokusera på delade fordon, men nu ser vi möjligheter inom logistik och håller på att byta fokus. Vår tillväxt inkluderar partnerskap och en utökad fordonspark. Framtiden innebär att integrera vår expertis inom delad mobilitet inom logistik, med start från WAMO-fordon och vidareutveckling för att optimera olika fordonsprestanda.