SI finansierar stipendium för deltagande i Nobel Prize Teacher Summit 2023

I samarbete med Nobelmuseet har Svenska Institutet finansierat 25 lärare stipendium för att resa och delta i den prestigefyllda Nobel Prize Teacher Summit i Stockholm. Bland stipendiaterna finns sex SI-alumner. På konferensen kommer lärare från hela världen ha möjlighet att träffa och mingla med Nobelpristagare, forskare och fredsaktivister.
Woman in front of a mountain

En av stipendiaterna som Nobelmuseum valt ut att delta i konferensen är läraren och SI-alumnen Rena Ajalova från Georgien.

Varför ville du delta i Nobel Prize Teacher Summit?

Jag ville ta del av den exceptionella möjligheten att nätverka med pedagoger från hela världen, träffa Nobelpristagare och fredsaktivister och lära mig av dem och deras betydelsefulla erfarenheter. Den här möjligheten kommer att göra att jag kan stärka studenter i Georgien att bli mer aktiva och engagerade i sitt lärande samt bli mer ansvarsfulla globala medborgare. Att utforska den svenska skolans demokratiska uppdrag under konferensen kommer leda till ovärderlig input för inkludering och medborgardeltagande i vårt eget utbildningslandskap i Georgien.