SI-projekt om matproduktion och landsbygdsturism öppnade dörren till EU-finansiering

Pandemin, kriget, inflationen och energikrisen har haft en negativ effekt på jordbruket runt Östersjön. Nu vill projektet BASCIL hjälpa jordbrukare regionalt, på landsbygden runt Östersjön att maximera nyttan från livsmedelsproduktion genom att utveckla sin verksamhet och också bli kulinariska resmål.
Bild på lokalt odlade produkter såsom chili.

Niklas Fjellström är projektmedarbetare och initiativtagare till det EU-finansierade projektet BASCIL som leds av Krinova Incubator and Science Park. Projektet arbetar med lokal matproduktion och landsbygdsturism och försöker att hitta internationella lösningar på de lokala utmaningarna för lantbrukare i Östersjöregionen. Det är ett samarbete mellan 15 partners från 8 länder runt Östersjön.

– Syftet med projektet BASCIL är att hjälpa lokala matproducenter att bredda sin produktion och sitt utbud och bli kulinariska resmål. Tanken är att de ska nå konsumenter direkt och korta värdekedjan. För ändamålet behövs regionala marknadsföringsåtgärder då det är lättare med effektiv marknadsföring och att nå fler genom att gå samman i regionala nätverk. Det kan handla om att skapa kulinariska rutter, regionala restaurangpaket, avsmakningsevents, pop-up caféer med mera. Det handlar också om att marknadsföra Östersjöregionen som en kulinarisk destination.

Niklas Fjellström säger att målet är att en producent av livsmedel, exempelvis rapsolja, kan öppna en gårdsbutik som gör att gården lockar turister och lokala invånare och därmed ökar värdet på den egna produkten. Ju starkare utvecklingskedja – desto robustare blir lokalsamhället och landsbygden. Det leder till att man kan anställa människor från närområdet vilket i sin tur bättrar på ekonomin i det lokala området.

Enligt Niklas Fjellström var det SI-finansierade projektet BERT en förutsättning för att skapa BASCIL-projektet. Under projektet identifierade partnerskapet utmaningar gällande störningar i försörjningskedjan inom livsmedelssektorn. De tittade också på hur man skulle kunna utveckla landsbygdsturismen i Östersjöregionen. Projektet BERT syftade till att förbereda en ansökan om EU-finansiering och hitta partners som kunde ingå i ett större projekt om landsbygdsturism för att skapa en hållbar situation för livsmedelsproducerande bönder runt Östersjön.

– Finansieringen från SI betydde väldigt mycket. Det var enkla medel att söka och pengarna gjorde att vi kunde genomföra möten och nå en bredare grupp av projektpartners till projektet BASCIL. Vi hade exempelvis ett stort möte i Gdansk och kunde samla deltagare från många länder. Det var genom workshoppen på det mötet som idéerna till BASCIL-projektet dök upp och samtidig knöts kontakt med nya partners.

En del av arbetet inom BASCIL kommer att ske genom så kallade Hackatons för ökad turism. Då kommer man att samla producenterna och lokala och regionala turismaktörer och titta på vilka produkter som turister efterfrågar på andra håll i världen.

– Deltagarna får idéer och inspiration. Det blir en interaktiv workshop där bägge sidor – både köpare och säljrepresentanter närvarar. Det kommer att byggas upp en gemensam kunskapsbank så att man kan sprida resultaten och delge dem till en mycket bredare allmänhet, säger Niklas Fjellström.

– Om man ser tillbaka har vi varit med och drivit en hel kedja av projekt med växelvis SI-finansiering och växelvis EU-finansiering. Vi har varit en kärngrupp där samarbetet funkat och sedan har vi kunnat ta in nya partners med nya idéer och nya krafter. Till lärdomarna hör att man hela tiden måste utvecklas och det sker mycket genom personliga kontakter, man tänker olika i olika kulturer och har skilda affärskulturer och lär av varandra.

Fakta

Projektet BERT finansierades av Svenska institutet genom stödformen Projektinitiering i Östersjöregionen. Den stödformen har ersatts av 
SI Baltic Sea Neighbourhood Programme

SI Baltic Sea Neighbourhood Programme är ett program som finansierar projekt i vilka svenska organisationer arbetar med gränsöverskridande utmaningar och möjligheter tillsammans med organisationer från EU-länderna runt Östersjön och länder i EU:s Östliga partnerskap.

Det finns två olika typer av bidrag att söka inom ramen för SI Baltic Sea Neighbourhood Programme: såddfinansiering och samarbetsprojekt. Nästa utlysning av såddfinansiering öppnar under sommaren 2023.

SI lyfter detta projekt i samband med kampanjen Europa i min region. Kampanjen vill lyfta hur EU-pengarna gör nytta på hemmaplan och visa hur EU-finansierade projekt påverkar en kommun, region eller hela Sverige.Under kampanjen pågår ett flertal aktiviteter i Sverige. Bland annat anordnas firande av Europadagen den 9 maj på Kulturhuset.