SI startar internationellt program med fokus på innovation och förnyelse i offentlig sektor

Svenska Institutet startar ett nytt program, SI Public Sector Innovation Programme, i samarbete med universitet och högskolor. Inom ramen för programmet genomför åtta universitet och högskolor utbildningar som riktar sig till anställda och förtroendevalda i offentlig sektor i ett tjugotal länder. Syftet är att utbilda personer som kan bidra till innovation och förnyelse i offentlig sektor och stödja genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.  
Förenta Nationernas 17 globala mål

-Trots pågående pandemi fick vi in många intressanta ansökningar, vilket är väldigt glädjande. Många av de universitet och högskolor som ansökt har tagit fasta på möjligheten att utforma innovativa utbildningar i olika format och exempelvis kombinera online-utbildning med fysiska aktiviteter. Vi ser fram emot att SI Public Sector Innovation Programme kommer att stärka deltagare från ett stort antal länder att bidra till innovation och förnyelse i offentlig sektor, inom alltifrån mödrahälsovård till stadsplanering, säger Adiam Tedros, ansvarig chef för enheten Utvecklingsprogram

Under året startar elva utbildningar med deltagare från ett tjugotal länder. Utbildningarna fokuserar på att leda och organisera för innovation, att utveckla smarta välfärdstjänster och/eller att utforma inkluderande service- och tjänstedesign som leder till hållbara, ändamålsenliga och effektiva tjänster. 

Lunds Universitet genomför exempelvis en utbildning med syfte att förnya kollektivtrafiksystem för att stärka människors möjlighet till arbete, tillgång till utbildning och samhällsservice. Utbildningen riktar sig till tjänstepersoner och beslutsfattare från både offentliga och privata organisationer i Colombia, Ghana, Indonesien, Malaysia, Tanzania och Vitryssland, länder som Sverige aktivt samarbetar med kring frågor som handlar om kollektivtrafik.

Karolinska Institutet kommer att genomföra en utbildning som främst riktar sig till kvinnor med en bakgrund inom mödravården som nu har ledande positioner inom exempelvis hälsoministerier och folkhälsomyndigheter i Etiopien, Malawi och Kenya. Utbildningen fokuserar bland annat på ledarskap inom sjukvården, de globala målen i en lokal kontext och att implementera strategier för att öka kvaliteten i sjukvården. Syftet är att förebygga och förhindra plötslig spädbarnsdöd och komplikationer vid graviditet och förlossning.

Följande utbildningar kommer att genomföras inom SI Public Sector Innovation Programme under 2020–2021

För mer information om utbildningarna kontakta respektive universitet och högskola.

 • Inclusive Green Economy: Capacity Building Programme for senior civil servants in East Africa” (Etiopien, Kenya och Rwanda) – Göteborgs universitet
 • Developing capacity in the public sector for successful multisectoral and innovative work to strengthen both preventive and curative health care in fragile settings” (Uganda, Demokratiska republiken Kongo och Somalia) – Karolinska institutet
 • Capacitate public sector faculty in the field of reproductive, maternal, newborn, child and adolescent health and nutrition in three Sub-Saharan African countries” (Etiopien, Kenya och Malawi) – Karolinska institutet
 • A state-of-the-art online training program for government officials in online education and the global sustainability goals” (Etiopien och Rwanda) – Kungliga Tekniska Högskolan och Mälardalens högskola.
 • “Innovation in Governance for Urban Nature-based Solutions” (Armenien, Azerbaijan, Georgien och Ukraina) – Lunds universitet
 • Innovation som drivkraft för förändring inom kollektivtrafiken” (Colombia, Ghana, Indonesien, Malaysia, och Tanzania) – Lunds universitet
 • Samdesign för inkluderande offentliga miljöer och tjänster” (Indonesien och Turkiet) – Lunds universitet 
 • Strengthening multisectoral organizational capacity of sexual and gender-based violence in South Sudan through collaborative public sector innovation (SMOC)” (Sydsudan) – Lunds universitet
 • Co-governance and innovation for sustainability” (Georgien, Moldavien, Kosovo och Nordmakedonien) – Malmö universitet
 •  “Catalysing change through public sector innovation” (Vissa länder inom South African Development Community) – Stockholms universitet
 • Sustainable Innovation in the Brazilian Public Sector: A Design Thinking Approach” (Brasilien) – Uppsala universitet

Mer information om SI Public Sector Innovation Programme hittar du här.