SI Young Voices Initiative – ny utlysning för internationella samarbetsprojekt

Representerar du en svensk organisation som arbetar internationellt med att stärka demokrati och mänskliga rättigheter? Arbetar ni med unga vuxna i åldrarna 18–35 för att åstadkomma förändring i samhället? Nu lanserar Svenska institutet SI Young Voices Initiative, ett program från vilket finansiering kan sökas för att genomföra internationella samarbetsprojekt.
Kvinna vid laåtop i videomöte

I veckan lanserade Svenska institutet SI Young Voices Initiative – ett nytt program som finansierar internationella samarbetsprojekt. Utlysningen öppnar den 30 augusti och stänger den 20 september 2021. Redan nu kan du förbereda ett projekt.

Projektet ska genomföras tillsammans med minst en projektpartner i något av de 31 programländerna i Afrika, Asien och MENA. Ditt projekt ska stärka demokrati och mänskliga rättigheter i programlandet genom ungas aktiva deltagande i civilsamhället.

Bidrag kan beviljas till många olika typer av projekt, exempelvis anordna konferenser, workshops och utbildningar, producera podcasts eller dokumentärer, skapa plattformar och nätverk, bedriva forskningsprojekt eller liknande.

Läs mer om utlysningen på vår hemsida för SI Young Voices Initiative.