Smart Mobility – Taking us into the future

Sverige har en lång historia av att utveckla innovationer för mobilitet och vi fortsätter att ligga i framkant. Smart Mobility - Taking us into the future är en utställning om svenska lösningar på några av vår tids största globala utmaningar. Utställningen visas på House of Sweden i Washington D.C.
bild från utställningen Smart mobility

För vår livsstil är mobilitet centralt. Vi reser, shoppar och interagerar med människor på helt nya sätt vilket ställer stora krav på att framtidens mobilitet är hållbar, säker och tillgänglig för alla.

I dag står transporter för ungefär en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Investeringar i förnybar energi och fossilfria transporter kräver teknikförnyelse, innovativa sätt att göra affärer, uppdaterade regelverk och framför allt – en total förändring i människors sätt att förhålla sig till mobilitet. Vi måste se mobilitet som en service och inte som en produkt.

Genom nära samarbete mellan universitet, näringsliv och stat fortsätter Sverige producera nya mobilitetslösningar.

I den här utställningen får du lära dig om historiska innovationer som Aina Wifalks rullator, Volvos trepunktsbälte och misslyckade experiment. Upptäcka hur svenskar bär sina barn, skyddar sina huvuden när de cyklar, automatiserar gruvnäringen och rör sig obehindrat i naturen även om de lever med en funktionsvariation.

Den 29 april i Washington, D.C så invigs den nya hemsidan för House of Swedens utställningar, där vår utställning ingår: https://www.houseofswedenexhibitions.com