Smarta städer på radarn i Östersjöregionen

Viable Cities är den hittills största satsningen i Sverige på forskning och innovation om smarta och hållbara städer. Genom ett helt nytt samarbete involveras länder i Östersjöregionen i ett projekt om hur framtidens städer ska designas.
Byggnader i en stad

Viable Cities är ett s.k. strategiskt innovationsprogram, som arbetar för smarta och hållbara städer. I samarbetet ingår en rad svenska kommuner och regioner, universitet, forskningsinstitut, privata företag och icke-kommersiella organisationer.

– Programmet handlar om att möta stora samhällsutmaningar såsom klimat- och miljöomställningar i städer, berättar Olga Kordas, programchef för Viable Cities på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Städer är avgörande för klimatomställningen, men städer klarar inte den stora omställningen på egen hand – de behöver samverka i nationella och globala nätverk, menar Olga Kordas. Som ett led i detta har KTH inom ramen för Viable Cities nyligen inlett ett samarbete i Östersjöregionen. Tillsammans med organisationer från Estland och Ukraina startades förra året projektet Baltic Radar, som finansieras av Svenska institutet. 

– Vi vill att Viable Cities ska utvecklas till ett nav i ett globalt kompetenscentrum för smarta och hållbara städer. Målet är att växla upp det svenska arbetet, i linje med ambitionerna kopplade till de globala hållbarhetsmålen – Agenda 2030 – och Parisavtalet. Vi fokuserar bland annat på att utveckla internationella nätverk i Östersjöregionen.

Baltic Radar gör det möjligt att dela kunskap i Östersjöregionen och en del av projektet är att utveckla en så kallad innovationsradar.

– En innovationsradar innebär att man skapar en strukturerad arbetsprocess för att identifiera och värdera olika möjliga innovativa lösningar som kan bidra till klimatomställningen. Det finns en oerhörd mängd innovativa lösningar som redan införts i mindre skala, som kan vara möjliga att skala upp. Innovationsradarn ska vara en hjälp i att identifiera och värdera sådana lösningar som har verklig potential att bidra till klimatomställning.

Arbetet i Östersjöregionen har hittills väckt stort intresse hos deltagarna, berättar Olga Kordas.

– Det finns ett stort intresse för Viable Cities sätt att arbeta och mobilisera över samhällssektorer och discipliner. Workshopparna som genomförts hitintills i projektet Baltic Radar visar att det finns stora skillnader mellan länderna när det kommer till ekonomiska förutsättningar, politiska besluts- och styrformer, och medvetenhet om klimatomställning och hållbarhet. Deltagarna i Baltic Radar ger dock uttryck för konkret nytta av samarbetsprojektet och upplever ett stort värde av utbytet, avslutar Olga Kordas.

Fakta

Projektet ”Baltic Radar” finansieras av SI genom stödformen ”Projektinitiering i Östersjöregionen”. Stödformen riktar sig till svenska aktörer som vill arbeta med gränsöverskridande gemensamma utmaningar tillsammans med organisationer från länderna runt Östersjön inklusive Ryssland och länderna i EU:s Östliga partnerskap.

Strategiska innovationsprogrammet Viable Cities är en långsiktig satsning för att göra smarta städer till en central lösning i omställningen till ett hållbart samhälle. Satsningen genomförs med en budget på en miljard kronor i stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas. KTH är värdorganisation för Viable Cities som pågår till år 2030.