“Socialt entreprenörskap och innovativa startups kan ha en viktig roll att spela för att lösa samhällsutmaningar”

Vi träffade stipendiaten Eric Deoul Raj, som efter att ha studerat ledarskap för hållbarhet under ett år i Malmö, reflekterar över sina erfarenheter från Sverige och de förändringar han strävar efter att uppnå i Sri Lanka.
En man står på ett podium och håller tal.

Hej Eric! Det har gått ett år och du avlägger snart examen från Ledarskap för hållbarhetsprogrammet på Malmö Högskola. När du ser tillbaka, vad var anledningen till att du sökte dig till Sverige och SI:s stipendium för globala yrkesutövare?

– Jag har en passion för hållbarhet, socialt entreprenörskap och samhällsutveckling. Jag var del av en mängd olika projekt för kartläggning av värdekedjor och destinationer i Sri Lanka, Kina, Papua Nya Guinea och Östtimor. Sökandet efter innovativa lösningar för min region ledde mig till Sverige och SI-stipendiet. Jag såg att jag med hjälp av det skulle kunna förbättra min organisationsförmåga och etablera mig som en `förändringsaktör’ i verksamheter som fokuserar på social hållbarhet och storytelling för klimatet. Jag hoppas att mina intentioner kommer att leda till bättre resultat och därigenom ge andra de bästa förutsättningarna att förbättra sina liv.

Var din föreställning av Sverige som du tänkt dig?

– Som en förespråkare för hållbarhet var det värmande att se Sveriges engagemang för hållbarhet och miljöskydd, att privatpersoner och företag aktivt omfamnar hållbara metoder och tar ansvar för att minimera sin miljöpåverkan. Jag hade turen att få praktisk erfarenhet av cirkulär ekonomi genom att arbeta för en svensk startup som bekämpar matsvinn. Genom att komma i kontakt med en mångfald av likasinnade människor har jag verkligen exponerats för olika kulturer och idéer. Jag har nu ett nätverk som sträcker sig över gränser.

Vad är din viktigaste lärdom? Något du tar med dig i ditt arbete med att stötta en hållbar utveckling och förbättra Sri Lanka?

– Det mest stärkande som hänt mig nyligen var kunskapen som jag fick genom mitt Mastersprogram. Malmö högskola hjälpte mig att få kunskap om hållbar projektledning och designutformning i skärningspunkten mellan sociala innovationer och entreprenörskap. Jag fick grepp om min egen förmåga att möta komplexa frågor och komma på designlösningar till dessa.

– För att utmana status quo, är det av största vikt att involvera flera olika intressenter och underlätta kunskapsdelning, resurssamling och kollektiv problemlösning. Startup-gemenskapen på Scania gav mig möjlighet att skapa kontakter med medgrundare och branschexperter från olika delar av världen som alla strävar efter att förändra sina samhällen.

Var hoppas du vara om 10 år?

– Jag tror att det finns stor potential för socialt entreprenörskap och innovation i startups och att de kommer att spela en avgörande roll för att ta itu med samhällsutmaningar och skapa en mer hållbar och rättvis värld. I det syftet vill jag använda min personliga historia om förändring i världen för att uppnå små störningar som i sin tur kan bidra till storskalig förändring. Mitt mål är att skapa mätbar social och miljömässig förändring genom att skapa en gemensam plattform och ett nätverk som kommer att koppla samman sociala entreprenörer, investerare och mentorer, vilket möjliggör lärande och samarbete på global nivå.

Mer information om SI:s stipendieprogram för globala yrkesutövare.