Spel en enande kraft i Östersjöregionen

I ett pilotprojekt som bygger på spelande fick barn planera om sina egna städer i Minecraft. Idag används metoden för att föra samhällen i Östersjöregionen närmare varandra.
Båt i en hamn

För tre år sedan startade Lissa Holloway-Attaway och Björn Berg Marklund på Högskolan i Skövde projektet ”BSRCulturalGaming” i samarbete med partners i Lettland och Estland. De ville prova ett nytt sätt att låta barn ta del av och uttrycka sig om sina städer och sina kulturella berättelser.

– Vi ville uppmuntra ett lekfullt berättande genom skapande, för att se vad barn drogs till i områden som de är bekanta med – inte bara i någon abstrakt online-värld, säger Lissa Holloway-Attaway, docent vid avdelningen för spelutveckling.

Tanken var att samla barn från olika länder och olika delar av samhället för att inspireras av varandra. Före workshopparna skapades realistiska modeller i Minecraft av Karlskrona och Cēsis i Lettland med hjälp av geodata. Sedan var barnen fria att utforska och skapa, med lite vägledning från ledarna för workshopparna, förklarar Lissa Holloway-Attaway.

– Vi ville inte att de bara skulle bygga historiska byggnader som kyrkor utan också att de skulle lägga till lekplatser eller påhittade miljöer, så att vi kunde följa med i deras fantasi. Vi ville också att de skulle prata med varandra medan de spelade, både online och offline, och ta del av varandras arbete.

Projektet ledde till en rad insikter. En av de viktigaste var att metoden i sig är social – både online och offline.

– För att deltagarna skulle få en rik upplevelse behövde de vägledas, och vi var tvungna att strukturera deras spel runt teman, säger Lissa Holloway-Attaway.

Ett resultat av projektet ”BSRCulturalGaming” är att några partners fick ytterligare EU-medel för ett större projekt, där så kallad ”kulturplanering” används som en metod för urban social innovation.

– Vårt projekt var ett test av de spelinslag som nu är en del av ett större EU-projekt med fokus på kulturplanering. Stödet från SI var mycket viktigt för att kunna få EU-finansiering. Vi ville se hur ”kulturfokuserat spelande” kan användas för att föra samhällen i Östersjöregionen närmare varandra. Det arbete vi gjorde med projektet i Sverige och Lettland var en lyckad modell för att testa detta.

Fakta

Projektet ”BSRCulturalGaming” finansieras av SI genom stödformen ”Projektinitiering i Östersjöregionen”. Stödformen riktar sig till svenska aktörer som vill starta eller utvidga samarbeten kring gränsöverskridande gemensamma utmaningar tillsammans med organisationer från länderna runt Östersjön inklusive Ryssland och länderna i EU:s Östliga partnerskap.

I ett inslag på UR berättar Lissa Holloway-Attaway, biträdande professor, och Björn Berg Marklund, lektor i informationsteknologi, om hur man kunnat använda spelet Minecraft för att nå ut till och engagera unga för kultur i lokalområdet. Inslaget är inspelat vid Sweden Game Conference oktober 2019.

Några samarbetspartners i projektet fick ytterligare finansiering och deltar nu i projektet ”UrbCulturalPlanning” som finansieras av EU-programmet Interreg Östersjöprogrammet.