Svensk designbransch enas för att driva på mot ett hållbart samhälle

Swedish Design Movement enar aktörer inom svensk design, mode och arkitektur som driver på för en hållbar omställning. Syftet är att sätta Sverige på den internationella designkartan, öka synligheten för svenska hållbara företag och visa vägen globalt. Under Stockholms design- och modevecka medverkar Swedish Design Movement i flera aktiviteter tillsammans med partners från hela branschen.
Sustainable fashion

Design har en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle, både i Sverige och globalt. Genom att mobilisera kraften hos svenska modeskapare, möbeldesigner, arkitekter, producenter och forskare vill Swedish Design Movement ta en drivande roll i den omställningen.

Initiativet är sedan 2016 en del av regeringens export- och investeringsstrategi men vi gör nu en kraftfull omstart. Målet är att stärka omvärldens nyfikenhet på svensk design och bidra till en ökad efterfrågan på hållbara varor och tjänster från Sverige. Ett första steg är att synliggöra designnationen Sverige med kommunikation som lyfter innovativa, banbrytande företag och aktörer från olika designområden och delar av landet.

Swedish Design Movement leds av Svenska institutet i samarbete med Svensk Form, Sveriges Arkitekter, Swedish Fashion Association och Trä- och Möbelföretagen samt flera svenska städer, regioner och företag.

– Svensk design är efterfrågad utomlands och ligger långt fram ur ett hållbarhetsperspektiv. Ett viktigt uppdrag för Svenska institutet är att skapa ännu större synlighet för Sveriges alla fantastiska formgivare, modeskapare och arkitekter. Med Swedish Design Movement vill vi bygga en attraktiv plattform för branschaktörer som vill stärka sin internationella närvaro och gynna en global hållbar utveckling, vilket också främjar svensk export, säger Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska institutet.

Programmen under Stockholm Design Week och Stockholm Fashion Week är ett tillfälle att visa på hur svensk design med gemensam kraft kan verka för ett hållbart samhälle.

Stockholm Furniture & Light Fair är sedan länge en av de viktigaste arenorna för svensk möbelbransch. Möbel- och inredningssektorn går i bräschen för hållbar design och sysselsätter nästan 53 000 personer i Sverige, har en omsättning på 177 miljarder kronor och exporterar upp till 70% av det som tillverkas i Sverige. Exempel på det finns i utställningen Inside Swedish Design som Interior Cluster Sweden visar under veckan på Auktionsverket.

Hållbarhetsfrågorna står högt på agendan även under Stockholm Fashion Week. Inom ramarna för modeveckans program genomför Swedish Design Movement en serie om sex seminarier med inriktning på hållbarhet och export. Med en export på 272 miljarder kronor utgör den svenska modebranschens export mer än 11 % av Sveriges totala export.

Exemplen på innovativa svenska företag som fokuserar på hållbar produktion är otaliga. Ett av många företag i framkant är textilbolaget Renewcell, vars teknik går ut på att bryta ner cellulosan i bomull och viskos vilket gör att textilier kan återvinnas i stor skala. Ett annat är Claesson Koivisto Rune, som intog förstaplatsen på Dodds & Shutes lista över designers som arbetar med hållbara tillverkare. Och i Skellefteå står arkitektbyrån White Arkitekters Sara kulturhus snart klart, ett 20 våningar högt hus byggt helt i trä, enligt den senaste högteknologiska ingenjörskonsten.

Genom att mobilisera kraften hos den svenska designbranschen vill Swedish Design Movement ta en ledande roll för att minska branschens miljöavtryck och visa vägen framåt.

Under Stockholm Design Week och Stockholm Fashion Week 8–14 februari medverkar Swedish Design Movement i ett flertal utställningar, panelsamtal och seminarier.

Läs mer om Swedish Design Movement och webinarierna under Stockholm Design och Fashion Week

I styrgruppen för Swedish Design Movement ingår Visit Sweden, Business Sweden samt representanter för regionerna Stockholm, Västerbotten, Göteborg, Västra Götaland samt Malmö.