Svenska institutet 75 år

I år fyller Svenska institutet 75 år. Det uppmärksammar vi bland annat genom att publicera skriften ”Sverige i världen” som skildrar SI och vår relation till omvärlden.
Tre bilder som illustrerar SI genom åren. Den första från 60-talet i svartvitt, de två andra i färg visar några studenter samt en man med VR-glasögon.

Sverige-i-varlden (pdf)

Sedan 1945 har SI arbetat med att utveckla det internationella samarbetet och öka förtroendet för Sverige i världen. Samarbete mellan länder, individer och organisationer är en förutsättning för utveckling, välfärd och tillväxt. Ett starkt förtroende ökar möjligheterna för Sverige att stödja en demokratisk och hållbar utveckling i världen. Ett starkt förtroende skapar också förutsättningar för svensk internationell politik att få genomslag, för svenska företag att bedriva handel, för svenska lärosäten att attrahera talanger och för svensk kultur att få spridning.

Mycket har hänt på 75 år. I takt med att omvärlden förändras har vi utvecklat och ställt om vårt sätt att arbeta. Ömsesidig dialog och ökad förståelse för den lokala kontexten har till exempel blivit allt viktigare, och SI lägger därför stort fokus på att samverka med lokala aktörer. Det Sverigefrämjande arbetet sker alltmer genom digital kommunikation, vilket gett flera vinster, inte minst minskad miljöpåverkan. Nedladdningsbara ritningar har till exempel gjort att utställningar kan produceras på plats och att kostsamma och miljöovänliga frakter undviks. Arbetet med Sverigebildsanalyser har intensifierats till svar på behov från både offentliga och privata aktörer under coronapandemin. En allt snabbare globalisering och nya komplexa informationsflöden kräver ytterligare satsningar på en hållbar utveckling globalt och ett stärkt främjande av demokrati och mänskliga rättigheter.

1945 befann sig världen i ett tillstånd av krig och instabilitet. Nya tider innebär nya stora utmaningar – precis som när vi en gång grundades har SI en viktig roll att fylla.

Läs mer om vår historia.