Svenska institutet beviljar 10,4 miljoner till stöd för ukrainska kulturorganisationer

Elva svenska organisationer har beviljats projektstöd för att i samarbete med ukrainska kulturorganisationer bidra till att återuppbygga landet.
detalj av Ukrainas flagga

Krisstödet finansierar projekt som genomförs av svenska organisationer i syfte att bidra till att återuppbygga Ukrainas infrastruktur och stärka ukrainska kulturarbetares verksamhet under flykt. Projekten genomförs av svenska organisationer i samarbete med ukrainska kulturorganisationer och individer. Stödet ska ge deltagarna en möjlighet att fortsätta arbeta trots deras utsatthet och de svåra förutsättningar som råder i landet.

Under våren har SI genomfört utlysningen som riktade sig till svenska organisationer med etablerade samarbeten i landet, god kunskap om regionen och kapacitet att hantera utmaningar kopplade till deltagarnas situation. Utlysningen resulterade i 20 ansökningar, av vilka elva beviljats stöd till ett värde av 10,4 miljoner kronor.

– Ukrainska kulturarbetare befinner sig i en mycket svår situation. Med det här stödet hoppas vi kunna underlätta för dem att fortsätta att verka, i eller utanför sitt land. På lång sikt hoppas vi att stödet bidrar till att stärka deras möjligheter och till att Ukraina kan återuppbyggas, säger Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska institutet.

De beviljade ansökningarna omfattar litteratur- och/eller dramatikprojekt, film- och fotoprojekt, residensprojekt samt arkitektur- och stadsplaneringsprojekt.

Bland de beviljade projekten finns:

Khimaira: ”War Photo Archive”

Sedan invasionen av Ukraina inleddes har medierna fyllts av bilder från kriget. Det är inte bara professionella fotografer som riskerar sitt liv för att dokumentera förödelsen, även vanliga människor samlar in fotobevis. Behovet är stort att arkivera detta dokumentära material, särskilt i ljuset av att ryska desinformationskampanjer försöker misskreditera bevisen.

Khimaira ska bygga upp interaktiv digital arkivplattform som dokumenterar det pågående kriget. Projektet ska organisera, verifiera, arkivera och distribuera dokumentärfotografier som bidrar till att bevara och tillgängliggöra krigets historia samt det ukrainska kulturarvet. Stöd ska även ges till de fotografer som är kvar och arbetar i Ukraina.

Det digitala arkivet kommer att tillgängliggöras för både ukrainska och internationella experter, historiker, lagstiftare, forskare, mediearbetare och konstnärer.

Rikstolvan: ”Nya krisstöd för utsatta ukrainska kultur- och medieaktörer”

Rikstolvan vill skapa ett nätverk för introduktion av samtida ukrainska dramatikers röster i Sverige. I projektet ingår översättningar av litteratur, film och scenkonst och att skapa plattformar för ukrainsk-svenskt utbyte.

Genom sin residensverksamhet kan Rikstolvan skapa ett nätverk av ukrainska dramatiker, poeter och filmare som får träffa svenska kollegor och översättare från ryska och ukrainska. Så länge kriget fortgår kommer olika residens runtom i Europa att vara en viktig resurs för ukrainska kulturskapare. I samband med residensboendet kan konstnärerna även få möta publik och svensk teaterbransch i anslutning till framförandena av deras texter. Det material som arbetas fram blir inte exklusivt för någon specifik plattform, utan att ska göras tillgängligt för olika scener.

Sveriges Arkitekter: ”Framtidsbilder för Ukraina”

Sveriges Arkitekter har beviljats stöd för att förverkliga idén om en mötesplats för professionellt utbyte och nätverksbyggande mellan ukrainska stadsplanerare, landskapsarkitekter, byggnadsarkitekter och inredningsarkitekter och deras svenska kollegor.

Projektet är bland annat ett svar på den ukrainska presidentens vädjan till Sveriges riksdag att svenska arkitekter och företag ska bidra till återuppbyggnaden landet.

Stor vikt läggs vid workshopar, som bland annat ska undersöka arkitekturens betydelse som symbol för kriget och kulturarvsdimensionen i återuppbyggnaden och dess strategiska betydelse för lokalsamhället. Samarbeten ska ske med bland andra den europeiska arkitektorganisationen ACE, Färgfabriken samt Arkdes och Boverket.

Övriga beviljade är:

20TAL Magazine, SWAN, Trans Europe Halles, Baltic Art Center, B2B DOC, Story AB, Göteborgs Filmfestival och Stockholm International Film Festival.