Svenska Institutet delar ut 432 stipendier till utländska studenter

Varje år delar Svenska Institutet ut stipendier till utomeuropeiska studenter för studier vid svenska lärosäten. Idag beviljas 432 personer från 42 länder stipendier på mastersnivå inför kommande läsår.

Scholarship for Global Professional, stipendieprogrammet som riktar sig till utomeuropeiska studenter har som syfte att stärka framtidens ledare med ambition att verka för en demokratisk, rättvis och hållbar värld. Stipendiet delas ut på akademiska meriter, ledaregenskaper och förutsättningar för att verka för ett demokratiskt samhälle. Stödet till årets beviljade stipendiater omfattar cirka 200 miljoner kronor. 

Inför läsåret 2022/2023 inkom 8079 ansökningar. Nigeria, Ghana och Pakistan är några av länderna med flest sökande. De beviljade stipendiaterna ska studera vid 28 lärosäten i Sverige och det mest eftertraktade programmen är inom samhällsvetenskapliga ämnen, ingenjörsvetenskap och tekniska ämnen.

– För ett litet, exportberoende land som vårt är det viktigt att bygga internationella nätverk. De studenter som kommer hit formar livslånga band till vårt land. Tack vare den relationen öppnas viktiga dörrar för Sverige och svenska företag utomlands. Studierna i Sverige ger också dessa talanger fler verktyg och ökad kunskap för att arbeta med Agenda 2030-målen i sin del av världen, säger Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska institutet. 

Svenska institutet har även i uppdrag att marknadsföra Sverige som studiedestination bl. a. genom plattformen Study In Sweden, genom stöd till utländska universitet som erbjuder undervisning i svenska, samt stöd till skapandet av alumnnätverk runtom i världen. 

Grattis till alla stipendiater och vi ser fram emot att välkomna er till Sverige.