Svenska institutet får marknadsföringspris

Leverantören av den AI-drivna CRM-plattform som SI använder, tilldelar ett pris till partners över hela världen som på smarta sätt använder sig av plattformen för att höja effektivitet och kundupplevelse.

Svenska institutet prisas för sitt innovativa arbete med datahantering och kundengagemang.

Jan-Frederic Buss är projektledare för CRM-arbetet på SI:

– I systemet förvaltar och samordnar vi myndighetens många kontakter och relationer. Det är enkelt att följa upp verksamheten, då vi i systemet även loggar våra olika marknadsföringsaktiviteter och kan koppla kontakter till dessa. Det har gett oss möjligheten att optimera kundresan. Vi skickar nu nyhetsbrev där vi vet att det är relevant för målgruppen, vilket vi kan se då våra öppnings- och klick-frekvenser är högre än genomsnittet. Genom att automatisera delar av kommunikationen har vi även kunnat effektivisera tiden som varje utskick tar.

Att arbeta med marknadsföring stärker relationerna med internationella studenter och alumner. Genom systemets uppföljningsmöjligheter kan vi  identifiera målgrupper mer noggrant och se vad det finns för möjliga framtida målgrupper.

– Uppföljningsmöjligheterna i systemet ger oss möjlighet att nu bättre identifiera vilka målgrupper vi når och var det fortfarande finns potential. Den är viktigt i vårt arbete med att attrahera studenter och talang till Sverige och bibehålla relationerna med våra 19 000 alumner, avslutar Jan Frederic.