Pioneer the possible, nytt kommunikationskoncept för att främja handel och investeringar

Svenska institutet har lett arbetet med att ta fram ett nytt, gemensamt material för att myndigheter, ambassader, regioner och intresseorganisationer ska ha verktyg att främja Sverige som handels- och investeringsnation. Idag presenteras resultatet, ett kommunikationskoncept som lyfter svensk innovationskraft - Pioneer the possible.

Sverige är världsledande i den gröna industriomställningen och ligger i topp globalt när det gäller implementeringen av Parisavtalet. Regeringen har också ett uttalat mål att bli det första fossilfria välfärdslandet. 2020 rankades Sverige på plats två över världens mest innovativa länder enligt FN:s Global Innovation Index. Att dessa är några av Sveriges främsta styrkor visar internationella jämförelser. Nu presenterar Svenska institutet ett sätt att kommunicera kring dessa på ett gemensamt och sammanhållet sätt för myndigheter, ambassader, regioner och intresseorganisationer.  

Materialet inom ramen för Pioneer the possible innehåller berättelser, bilder, filmer och sociala mediekampanjer att använda i fysiska och digitala möten. I framtagandet av Pioneer the possible har SI samarbetat nära med bland andra Business Sweden, Tillväxtverket, Vinnova, svenska regioner och intresseorganisationer som Svenskt Näringsliv. Genom att ha en bred samling kring hur Sverige beskrivs som ett land att handla med och investera i kan Sverige stärka sin attraktionskraft och locka fler aktörer hit. 

Läs mer om projektet här.

Bild: Per Pixel Petersson/imagebank.sweden.se