Svenska institutets stöd till Ukraina 2022–2023

Svenska institutet finansierar utbyten och samarbeten för både individer och organisationer i Östersjöregionen och har lång erfarenhet av samarbete med Ukraina. Myndighetens stöd till Ukraina fördubblades under 2022 jämfört med 2021.
Detail of Ucraines flag

Tack vare vårt breda kontaktnät kunde vi efter Rysslands invasion för drygt ett år sedan snabbt ställa om och utlysa särskilda krisstöd till förändringsaktörer i och utanför Ukraina. Stöd har både utvecklats och ökat inom många andra delar av verksamheten bland annat inom utbytes- och utvecklingsprogrammen, stöd till projekt, stöd till alumnnätverk samt stipendier. Målet med samtliga insatser är att bidra till långsiktig förändring till förmån för det ukrainska civilsamhället och ökad kapacitet inför återuppbyggandet av Ukraina

SI fortsätter driva webbplatsen ru.sweden.se och sociala mediekonton om Sverige på ryska. Ukraina ligger på tredje plats bland webbplatsens besökare där information om svenska språket och jobb i Sverige är bland de mest besökta sidorna. Vi är väl medvetna om känsligheten av att kommunicera på ryska mot ukrainska målgrupper, men följare från Ukraina fortsätter att följa kanaler, framförallt Facebook (ca 75t av 220t) – där de ofta kommenterar på ukrainska, som administratörer förstår och besvarar (på ryska). SI kan fortsatt bidra med balanserad kommunikation om Sverige till följare i Ryssland. Vi ser att det värderingsbaserade innehållet får bättre spridning och högre engagemang än tidigare.

Våra rapporter om hur Sverige uppfattas runt om i världen har efterfrågats i än högre grad på grund av det rådande politiska läget men även på grund av Sveriges Natoansökan.

Stöd till projekt

SI beslutade förra våren att erbjuda ett krisstödsprogram till svenska organisationer som ville stödja särskilt utsatta ukrainska förändringsaktörer som på grund av kriget var förhindrade att verka inom sina respektive verksamhetsområden, så som kultursektorn, media och civilsamhället. Vi genomförde en riktad utlysning i april 2022 där 11 projekt inom litteratur, film och foto, residensverksamhet, arkitektur och stadsplanering beviljades projektstöd.

Vi har i år genomfört första utlysningen inom det nya programmet Creative Partnerships Programme. Programmet ger stöd till svenska organisationer och deras internationella partners inom civilsamhället, kultur- och mediesektorn. Det ska möjliggöra samarbetsprojekt med fokus på demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet. I den nyligen avslutade utlysningen fick Ukraina 17 ansökningar, flest i programmets region Östeuropa, följt av Georgien med elva. Beslut kring finansiering av dessa tas i april.

Stöd för akademiskt samarbete i Östersjöregionen
Under förra årets utlysning inom stödformen Akademiskt samarbete i Östersjöregionen hade vi ett särskilt fokus på Ukraina. Utlysningen fick ett starkt gensvar med totalt 52 ansökningar från 21 svenska lärosäten, forskningsinstitut och regioner. Av dessa beviljades 10 projekt med fokus på att stötta akademin i Ukraina. Även tidigare har programmet haft en stark tonvikt på just Ukraina som mellan åren 2020–2022 inkluderades i 66 procent av de beviljade projekten.

Projekt som fick stöd 2022 undersöker exempelvis hur modern modulbaserad teknik kan användas för att bygga trähus som ett storskaligt inslag i återuppbyggnaden av krigsdrabbade bostadsområden i Ukraina. Ett annat projekt fokuserar på att upprätthålla forskning och teknologiöverföring för hållbar veteförädling i Ukraina. På sikt kan detta ha påverkan på tillgången till vete globalt då Ukraina är en de främsta spannmålsexportörerna.

SI Baltic Sea Neighbourhood Programme
SI Baltic Sea Neighbourhood Programme är ett nytt program som finansierar projekt i vilka svenska organisationer arbetar med gränsöverskridande utmaningar tillsammans med organisationer från EU-länderna runt Östersjön och länder i EU:s Östliga partnerskap. Utlysningen stängde i mars och 52 procent av de 71 inkomna ansökningarna inkluderade ukrainska partner. Beslut om stöd tas i juni.

Andra stödformer
Ukraina har funnits med inom de stödformer SI haft i Östersjöregionen sedan länge, till exempel Projektinitiering och Tredjelandssamverkan och tidigare inom ramen för Visbyprogrammet. Inom stödformen Projektinitiering har Ukraina under åren varit med i 66 projekt med 115 aktörer. SI:s projektdatabas listar projekt inom Projektinitiering, Tredjelandssamverkan Stöd för akademiskt samarbete i Östersjöregionen samt Creative Force.

Ledarskapsprogram

Inom SI:s ledarskapsprogram har SI Leader Lab 2023 precis börjat med 10 deltagare från Ukraina och 2022 diplomerades 15 ukrainare i SI Academy for Young Professionals.

Inom ramen för att främja hållbar utveckling och stödja Agenda 2030, beviljar SI stöd till åtta svenska lärosäten för genomförandet av Swedish Institute Public Sector Innovation Programme 2023. Programmet syftar till att arrangera utbildningar för tjänstemän och förtroendevalda inom innovation och förnyelse i offentlig sektor. Tre utbildningsprogram har blivit beviljade med fokus på Ukraina, de startar i mars 2023 och pågår till början av 2024:

  • Södertörns högskola, Resilient and Strategic Decision Making for EU integration: Ukraine
  • Lunds universitet, Innovation in Governance for Urban Nature-Based Solutions: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova, Ukraine
  • Stockholms universitet, Rethinking Cities in Ukraine: Ukraine

Stipendier

SI Scholarship for Global Professionals är ett fullt finansierat internationellt stipendieprogram för magister-/masterstudier i Sverige. Programmet riktar sig till studenter och yrkesverksamma från 41 länder med ambition att göra skillnad för den hållbara utvecklingen. 16 ukrainska studenter beviljades SI:s Scholarship for Global Professionals 2022/2023. Utlysning för 2023/2024 är just avslutad och 23 ukrainska studenter har ansökt.

Alumn

Svenska institutet arbetar med att behålla och stärka kontakten med de personer som varit i Sverige på ett stipendium från SI, gått något av SI:s program eller studerat i Sverige med egna medel.

Som ett sätt att bistå SI-alumner i och utanför Ukraina som drabbats av Rysslands invasion beviljade SI under 2022 tre ansökningar från det lokala SI-alumnnätverket i Ukraina. 210 000 kr användes till att köpa in och distribuera sovsäckar och liggunderlag till skyddsrum, första hjälpen-kit, böcker till barn och lokala bibliotek, samt individuellt finansiellt stöd till SI alumner som på olika sätt akut drabbats av kriget.

I februari 2023 genomförde alumnnätverket i Ukraina, med stöd från SI, en träff för ukrainska alumner som befinner sig i Sverige och nätverket planerar för fler aktiviteter under året.

Nätverk och samarbeten

Utöver den verksamhet som direkt syftar till att bidra till Ukrainas kapacitet bidrar SI till nätverkande och samarbete i ett flertal sammanhang till exempel inom ramen för det svenska ordförandeskapet för EU:s strategi för Östersjöregionen. Bland annat samarrangerade SI och Statsrådsberedningen en hybridkonferens 8 december för att utforska hur strategin kan användas för att stötta Ukraina.

Slutkonferensen för det svenska ordförandeskapet inom EU:s strategi för Östersjöregionen som genomförs i juni kommer också att ha visst fokus på samarbeten mellan strategin och Ukraina och hur ytterligare initiativ kan utvecklas.