Sverige är det tredje bästa landet i världen enligt ny studie

Bilder av länder är normalt robusta företeelser. Sverige är ett land som omvärlden under lång tid har förknippat med pålitlighet, jämlikhet, hållbarhet och modernitet. Det bekräftas av den nya studien "Best countries" från US News där Sverige rankas på plats tre utav 87 länder, vilket är en förbättring med två placeringar från året innan. Studien bygger på frågor ställda under perioden 17 mars till 12 juni 2023 till över 17 000 personer från 36 länder.

Bilden av Sverige präglas särskilt av hög livskvalitet och social rättvisa

Sverige toppar två av tio kategorier: för livskvalitet (Quality of life) och social rättvisa (Social purpose). Dessutom rankar man Sverige som världens bästa land att vara kvinna, att uppfostra barn och för en hållbar livsstil. Givet förhöjt nationellt säkerhetshot, sprängningar och den omfattande gängkriminalitet som pågått i Sverige under en tid, kan det vara överraskande att omvärlden, enligt den här undersökningen, även anser att Sverige är världens näst säkraste land.

Undersökningen pekar på positiva associationer till Sverige som kännetecknas av: transparent affärsklimat, låg korruption, välutbildad befolkning och robust ekonomi. Detta visar på det svenska varumärkets fortsatt starka konkurrenskraft. Det blir särskilt tydligt när det handlar om att attrahera investeringar och toppkompetens. US News rankar Sverige som det tredje bästa landet i världen att etablera ett företagshögkvarter, det sjunde bästa landet att påbörja en karriär och nionde bästa land att investera i. Sverige placerar sig även på en nionde plats inom kategorin entreprenörskap.

Figuren visar Sveriges placering i ”Best Countries 2023”. Den visar också vad omvärlden i särskilt hög och låg utsträckning förknippar med Sverige. Rangordningen är baserad på 73 olika attribut eller egenskaper. Om man uppfattar att ett land har en specifik egenskap i större utsträckning än genomsnittet för andra länder, får det en högre poäng. Omvänt får det en lägre poäng om det inte uppfyller den egenskapen i samma utsträckning. När alla länder har betygsatts, kalibreras poängen till en standardiserad skala (0–100) för jämförbarhet. Källa: US News.

Sverige är även dyrt, med okänd matkultur och begränsat globalt inflytande

I undersökningen framkommer också vissa negativa associationer till Sverige. Respondenterna anser att Sverige är dyrt och att svenska produkter har höga tillverkningskostnader. Det svenska kulturarvet och särskilt den svenska matkulturen står inte heller högt i kurs. Dessutom tycker man att Sverige har ett begränsat internationellt inflytande, där vi hamnar på 20:e plats.

Uppfattningen om att Sverige är dyrt är inte ny, utan är något som har präglat Sverigebilden under många år. Även den låga kännedomen om svensk gastronomi har SI noterat i tidigare undersökningar. US News påpekar också att de mest inflytelserika länderna ofta är bland de största ekonomierna sett till bruttonationalprodukt.

Sverige står sig väl i jämförelse med liknade länder

Sammantaget visar ”Best countries” att Sverige står sig väl i jämförelse med liknande länder. Schweiz hamnar återigen i toppen av listan. I internationella studier, som mäter uppfattningar om länder, brukar Schweiz ofta rankas före Sverige. I den här typen av studier brukar dock Sverige hamna högre än våra nordiska grannländer, vilket även här är fallet då Norge placerar sig på 11:e plats, Danmark på 13:e och Finland på 14:e plats. Att alla nordiska länder placerar sig högt i listan över världens bästa länder, visar att det finns en positiv bild av Norden som region.