Sverige på plats 7 av 60 i ny studie om länders hantering av hälsokriser

Sverige klättrar från plats 15 till plats 7 i årets första del av Nation Brands Index. Studien mäter styrkan i 60 länders nationsvarumärken kopplad till deras hantering av hälsokriser såsom coronapandemin.
Exempel på Sveriges Visuella identitet

Enkätundersökningen, där fler än 60 000 personer från 20 länder tillfrågats, gjordes under juli och augusti.

Studien visar att ett lands varumärke påverkas av hur väl det hanterar viktiga globala frågor. De länder som rankas högst i studien är de som har lyckats väl med att distribuera vaccin till sina medborgare och att kontrollera coronasmittan.

– SI ser sällan länder göra den här typen av förflyttningar i internationella index under så kort tid. Sveriges placering är därför mycket positiv, säger Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska institutet.

– Initialt skapade Sveriges hantering av pandemin stor uppmärksamhet internationellt. Enligt våra studier rapporteras det allt mer sällan om Sveriges hantering av pandemin globalt sett, och vårt land uppfattas ofta ha agerat konsekvent under pandemin. Vi vet sedan tidigare att Sverigebilden är stabil över tid. Den här mätningen är en god indikator på det.

Länderna som rankas högst:

  1. Tyskland
  2. Kanada
  3. Schweiz
  4. Nya Zeeland
  5. Australien
  6. Norge
  7. Sverige
  8. Finland
  9. Island
  10. Nederländerna

Trots att det nu finns vaccin är frågan om hur ett land hanterar hälsokriser fortfarande mycket viktig för många av de tillfrågade, vid sidan av till exempel miljöfrågor.

NBI press release – COVID-19- Release 2021_08SEPT21_1

I oktober publiceras resultaten av Nation Brand Index studie i sin helhet.

Om Nation Brands Index

Marknadsundersökningsföretaget Ipsos genomför årligen i oktober Ipsos Anholt Nation Brands Index (NBI). NBI mäter sedan 2008 styrkan i länders nationsvarumärken. Studien bygger på enkätundersökningar med 60 000 respondenter i 20 panelländer – däribland Sverige. Respondenterna svarar på frågor om hur de uppfattar 60 länder utifrån sex kategorier. Sedan 2018 har Sverige rankats som nummer 9. Sedan 2020 publicerar NBI även ett index som studerar nationsvarumärken kopplade till hanteringen av hälsokriser. 2020 hamnade Sverige på plats 15.