Sverigebilden i världen

Svenska Institutet undersöker hur människor i olika länder ser på Sverige och hur Sverige är relevant för internationella målgrupper, bland annat genom omvärldsbevakning och analys av Sverigebilden.

I vår sista kvartalsrapport för 2019 lyfter vi några av de händelser som under perioden fått störst genomslag världen över. Bland dem återfinns den sorgliga nyheten om sångerskan Marie Fredrikssons alltför tidiga bortgång den 9 december. Nyheten gav eko i hela världen, inte minst i Spanien, Latinamerika och Ryssland.

Nyheten om att svensk åklagare beslutade sig för att lägga ner förundersökningen mot Julian Assange den 19 november delades frekvent i engelskspråkig och spansk media under perioden. Liksom Greta Thunbergs deltagande i klimatkonferensen i Madrid samt att hon utnämndes till årets person av tidskriften Times.

En artikel som delats inte mindre än 410 300 gånger i Chile under en längre period jämför chilenska och svenska parlamentarikers förmåner. Artikeln berättar att svenska riksdagsledamöter i genomsnitt har lägre lön än lärare, uppmanas att alltid välja det minst kostsamma transportmedlet när de gör tjänsteresor, saknar tillgång till privat chaufför, har få rådgivare och små kontor. https://www.biobiochile.cl/noticias/sociedad/curiosidades/2019/10/28/parlamento-sueco-sueldo-inferior-al-de-un-profesor-sin-autos-sin-asesores-y-oficinas-pequenas.shtml

Läs kvartalsrapporten i sin helhet