Etikett: Bilden av Sverige i Ryssland

Svenska institutet presenterar för första gången studier av bilden av Sverige i Central- och Östeuropa respektive Ryssland. Alla länder som ingår i de båda studierna tillhör Sveriges närområde och har många olika typer av utbyten och kontakter med Sverige. Samtidigt som det finns stora skillnader mellan länderna, uppger en majoritet av allmänheten i alla länder att de har en bra eller mycket bra bild av Sverige. Allra mest positiv bild av Sverige har man i Ukraina. Samtidigt visar studierna att kännedomen om Sverige är låg.