Tag: jubileum

I år är det 50 år sedan Svenska institutet i Paris invigdes. I centrum för jubileumsåret 2021 står vänskapen mellan Sverige och Frankrike, men också begreppet vänskap i bred bemärkelse, som korsar generationer och konstnärliga uttryck. Välkommen till ett år i vänskapens tecken!