Etikett: kvartalsrapport

Årets fjärde och sista kvartalsrapport över bilden av Sverige utomlands täcker perioden mellan oktober och december. Artiklar och inlägg om Sveriges hantering av coronapandemin förekommer i något högre grad än tidigare period till följd av den ökade smittspridning. Dessa beräknas utgöra cirka 5–25 procent av alla artiklar om Sverige.
Snötäckta grenar mot en blå himmel.