Kvartalsrapport 4 Sverigebilden 2020

Årets fjärde och sista kvartalsrapport över bilden av Sverige utomlands täcker perioden mellan oktober och december. Artiklar och inlägg om Sveriges hantering av coronapandemin förekommer i något högre grad än tidigare period till följd av den ökade smittspridning. Dessa beräknas utgöra cirka 5–25 procent av alla artiklar om Sverige.
Snötäckta grenar mot en blå himmel.

Intresset för Sverige i samband med coronapandemin som SI har rapporterat om i tidigare kvartalsrapporter under 2020 kvarstår, även om antalet publiceringar var som högst under slutet av mars och i april. Publiceringar om coronapandemin förekom i något högre grad under oktober till december jämfört med juli till september på grund av den ökade smittspridningen. Under oktober–december utgjorde dessa mellan 5 och 25 procent, medan andelen under juli–september var mellan 10 och 15 procent. Den mest delade nyhetsartikeln på sociala medier med koppling till Sverige publicerades den 23 december och handlade om att en vit älg synt i Värmland.

SI_Sverigebildsanalys_kvartalsrapport_okt-dec_2020

Läs mer om bilden av Sverige i internationell nyhetsmedia under coronapandemin här