Etikett: Sverigebilden i världen

Svenska institutets rapport om bilden av Sverige i Norden visar att bilden är god, kännedomen om Sverige hög och att det finns ett starkt stöd för ökat samarbete mellan respektive land och Sverige. Samtidigt uppger en betydande andel att deras bild har försämrats under det senaste året.
En ensam fiskebåt på havet