Tekla international firar ett år!

För ett år sedan inledde KTH och Svenska institutet Teklafestivalens internationella resa som ett led i att få fler unga flickor runt om i världen att intressera sig för STEM (vetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik).

Den första workshopen ägde rum i Washington på internationella kvinnodagen 2019, därefter har Tekla besökt Brasília, Mumbai och New York.

Läs mer om Teklafestivalen.

I går samlades 30 egyptiska flickor på svenska ambassaden i Kairo för att lära sig programmera genom att designa sina egna imagiCharms. Workshopen leddes av Beatrice Ionascu från imagiLabs, vars mål är att stärka och inspirera flickor att vilja arbeta med teknik, en bransch där endast 18% av de anställda idag består kvinnor.