Uppsatsskrivandet tog dem till Stockholm

Patrycja Fusiewicz och Maria Korczyńska från Gdańsk i Polen har fått stipendium från Svenska institutet för att komma till Sverige och samla material till sina examensarbeten i svenska.

Patrycja Fusiewicz och Maria Korczyńska är inne på sitt tredje år i svenska vid den privata högskolan Ateneum i Gdańsk. Det betyder att de nu ska skriva en kandidatuppsats på svenska om cirka 30 sidor. Svenska är ett nytt ämne på Ateneum och Patrycja och Maria tillhör den första kullen svenskstuderande på högskolan.

Det är populärt att studera svenska i Polen. Det finns tolv lärosäten som erbjuder svenskundervisning och till vissa av utbildningarna är det svårt att få en plats.

– Som polacker är vi jätteintresserade av svensk kultur och det finns många svenska företag i Polen, säger Patrycja.

– Det är också många svenskar som kommer till Gdynia och Gdańsk under sommaren. Ibland kan man tro att man är i Sverige, tillägger Maria.

Patrycja och Maria ska tillbringa närmare en månad i Stockholm. Det är första gången som de besöker huvudstaden. Men eftersom båda två jobbar extra på Stena Lines färjelinje mellan Gdynia och Karlskrona så har de varit flera gånger i Sverige, framför allt i Blekinge och Skåne. Favoritstaden för dem båda är Karlskrona.

Patrycja har valt att skriva om hur svåra ämnen som till exempel depression och annan psykisk ohälsa tas upp i text och bild i svensk barn- och ungdomslitteratur.

– Det är ämnen som inte förekommer så ofta i polska barnböcker, men det är viktigt att lära sig hur man talar med barn om svåra saker, hävdar Patrycja.

Patrycja kommer att tillbringa en hel del tid på Svenska barnboksinstitutet i Stockholm. Hon har även bokat in ett möte med författaren Pija Lindenbaum som skrivit boken När Åkes mamma glömde bort.

Maria skriver om kulturskillnader mellan polacker och svenskar baserat på medmänskliga relationer.

– Idén till uppsatsen fick jag när jag jobbade som guide på Stena Lines bussresor för polska turister. Jag upptäckte till exempel att det var stor skillnad på förhållandet till tid mellan svenska och polska chaufförer. Svenskarna är mer noga med tider, skrattar Maria.

Under sin vistelse i Stockholm kommer hon att söka efter lämplig litteratur i sitt ämne samt intervjua polacker som är bosatta i Sverige.

Patrycja och Maria hoppas kunna fortsätta sina studier i svenska efter kandidatexamen, kanske vid något universitet som erbjuder skandinavistik på en högre nivå.

 

Svenska institutet utlyser årligen korttidsstipendier till svenskstuderande i utlandet som önskar komma till Sverige för att samla material till ett examensarbete.