Urban Challenges – Making public transport safe for all

Just nu pågår en workshop för det nystartade projektet "Urban Challenges – Making public transport safe for all" i Medellín i Colombia. Under två dagar samlas här ett femtiotal deltagare från Brasilien, Mexiko, Colombia och Sverige för att ta sig an ett antal utmaningar kopplade till trygghet i kollektivtrafiken.

Under de kommande två åren ska de medverkande, som består av experter från offentlig sektor, akademi, ideell verksamhet och näringsliv, arbeta för att komma fram till lösningar på utmaningarna.

En av aktörerna är MTR Sverige, vars utmaning handlar om förekomsten av öppen droghandel i och runt pendeltågstrafiken i Stockholm. Övriga utmaningar kommer från städerna Fortaleza och Brasilia i Brasilien, Bogotá och Medellín i Colombia och EDOMEX-provinsen i Mexiko och består bland annat av problem med frekventa rån vid busshållplatser, osäkra miljöer som gör att kvinnor undviker att använda kollektivtrafik samt bristande betalsystem som får de allra fattigaste att välja illegala eller informella transporter.

Läs mer om projektet.