Bilaga II SI Public Sector Innovation Programme – Programmets upplägg