SAYP. Föreläsning på Statsvetenskapliga institutionen i Lund.