Swedish Institute Scholarships for Global Professionals

Global Professionals Scholarship är ett eftertraktat och fullt finansierat internationellt stipendieprogram för masterstudier i Sverige. Syftet med programmet är att utveckla framtidens globala ledare som kommer bidra till FN:s globala mål – Agenda 2030 samt för länderna inom Östersjösamarbete att främja en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar tillväxt och utveckling i regionen.
Si Scholarship students sitting on chairs in a classroom

Ansökan stängd

Översikt

Swedish Institute Scholarships for Global Professionals  gäller heltidsstudier på särskilda masterprogram vid svenska lärosäten som inleds under höstterminen. Vi söker talanger med ambitionen att göra skillnad för den hållbara utvecklingen. Den sökande ska även kunna visa på hur programmet kan gynna sitt hemland och för sökande från länderna inom EU:s Östliga partnerskap och Ryssland är målet att främja en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar tillväxt och utveckling i regionen. Sökande med en stark och relevant yrkesbakgrund och påvisad ledarskapserfarenhet kommer att prioriteras för stipendiet. År 2022 beviljar Svenska institutet cirka 350 stipendier för magister-/masterexamen i Sverige.

Läs mer om behörighetskriterier och ansökningsprocessen för Global Professionals (engelska)

Stipendiet erbjuder en unik möjlighet för stipendiaten att utvecklas både professionellt och akademiskt, uppleva den svenska kulturen samt bygga långvariga relationer med såväl Sverige som övriga stipendiemottagare. Programmet finansieras av Utrikesdepartementet.

Programmet i korthet:

  • Nästa ansökningsomgång för Global Professionals öppnar i 10 februari 2022.
  • Den sökande måste först skicka in sin ansökan till berättigat masterprogram till universityadmissions.se  mellan 18 oktober 2021 och 17 januari 2022. Frågor gällande antagning till masterprogram besvaras av University Admissions.
  • Den sökande måste uppfylla särskilda kriterier gällande yrkeslivs- och ledarskapserfarenhet för vara berättigad till stipendiet. Kriterierna skiljer sig något beroende på vilket land personen är medborgare i.
  • Endast medborgare i ett av följande 42 länder kan beviljas en stipendieplats.
  • Stipendiet går bara att söka för masterprogram som påbörjas under höstterminen.
  • Vi rekommenderar att den sökande också undersöker möjligheten att söka andra stipendier på studyinsweden.se.

Läs mer om behörighetskriterier liksom ansökningsprocessen för SISGP på engelska