Global Professionals Scholarship

Global Professionals Scholarship är ett eftertraktat och fullt finansierat internationellt stipendieprogram för masterstudier i Sverige. Syftet med programmet är att utveckla framtidens globala ledare som kommer bidra till FN:s globala mål – Agenda 2030 samt för länderna inom Östersjösamarbete att främja en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar tillväxt och utveckling i regionen.
Scholarship holder at the NFGL ceremony

Ansökan stängd

Översikt

Swedish Institute Study Scholarships for Global Professionals  gäller heltidsstudier på särskilda masterprogram vid svenska lärosäten som inleds under höstterminen. Vi söker talanger med ambitionen att göra skillnad för den hållbara utvecklingen. Den sökande ska även kunna visa på hur programmet kan gynna sitt hemland och för sökande från länderna inom EU:s Östliga partnerskap och Ryssland är målet att främja en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar tillväxt och utveckling i regionen medan sökande från Turkiet ska bidra till EU-närmande och en stärkt reformprocess. Sökande med en stark och relevant yrkesbakgrund och påvisad ledarskapserfarenhet kommer att prioriteras för stipendiet.

Läs mer om behörighetskriterier och ansökningsprocessen för Global Professionals (engelska)

Stipendiet erbjuder en unik möjlighet för stipendiaten att utvecklas både professionellt och akademiskt, uppleva den svenska kulturen samt bygga långvariga relationer med såväl Sverige som övriga stipendiemottagare. Programmet finansieras av Utrikesdepartementet.

Programmet i korthet:

  • Nästa ansökningsomgång för Global Professional öppnar i 8 februari 2021.
  • Den sökande måste först skicka in sin ansökan till berättigat masterprogram till universityadmissions.se  mellan 16 oktober 2020 och 15 januari 2021. Frågor gällande antagning till masterprogram besvaras av University Admissions.
  • Den sökande måste uppfylla särskilda kriterier gällande yrkeslivs- och ledarskapserfarenhet för vara berättigad till stipendiet. Kriterierna skiljer sig något beroende på vilket land personen är medborgare i.
  • Endast medborgare i ett av följande 42 länder kan beviljas en stipendieplats.
  • Stipendiet går bara att söka för masterprogram som påbörjas under höstterminen.
  • Vi rekommenderar att den sökande också undersöker möjligheten att söka andra stipendier på studyinsweden.se.
  • Listan med stipendiemottagare för 2020/2021 är publicerad och kan läsas här.

Läs mer om behörighetskriterier liksom ansökningsprocessen för SISGP på engelska