Webbinarium om Norden lockade stor publik

På Nordens dag den 23 mars anordnade Svenska institutet och Föreningen Norden ett gemensamt webbinarium om framtiden för det nordiska samarbetet. Intresset och engagemanget var stort, närmare 450 personer från hela Norden deltog.
Sofia Bard och Madeleine Sjöstedt från Svenska institutet står i studion under inspelningen av webbinariet

Webbinariet inleddes med en presentation av två Nordenstudier: Föreningen Nordens opinionsundersökning om svenskarnas syn på nordiskt samarbete och Svenska institutets undersökning om Sverigebilden i Norden. Studierna presenterades av Josefin Carlring, generalsekreterare för Föreningen Norden, och Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska Institutet.

Studierna visar att coronapandemin har påverkat de nordiska relationerna men att det finns en stor vilja till ökat samarbete mellan länderna. Det framkom även att så många som var tredje svensk har en anknytning till annat nordiskt land.

Johan Strang, biträdande professor i Nordenstudier vid Helsingfors universitet, bidrog med insikter kring det historiska perspektivet på hur det nordiska samarbetet har utvecklats. Britt Bohlin, tidigare direktör för Nordiska rådet, uppmärksammade därefter behovet av ökade resurser till Nordensamarbetet och betonade att praktiska politiska beslut och starka strukturer krävs för att stärka samarbetet.

Moderator var Sofia Bard, chef på enheten för Sverigebildsanalys på Svenska institutet.

Se webbinariet i efterhand