Upphandling på SI

Upphandlingsfunktion på Svenska institutet (SI) arbetar med att koordinera och genomföra upphandlingar för hela SI, inklusive SI i Paris. Vi är även rådgivande och ger vägledning till SI:s anställda i inköpsprocesser.
Visual teamwork

Svenska institutet är en statlig myndighet och ska vid köp av varor eller tjänster upphandla enligt lagen om offentlig upphandling. Vi köper varor och tjänster till ett värde motsvarande cirka 120 miljoner kronor per år. SI:s upphandlingsfunktion arbetar med att koordinera och genomföra ramavtalsupphandlingar för hela SI, inklusive SI i Paris. Vi är även rådgivande och ger vägledning till SI:s anställda i inköpsprocesser.

Svenska institutets upphandlingar omfattar inköp av varor och tjänster till den egna verksamheten som till exempel: konsulttjänster för ledarskapsprogram, webb och digitala lösningar, analystjänster, samt projekt relaterade till SI:s uppdrag och verksamhet. Se beskrivningen om SI:s uppdrag och verksamhet för mer information. En stor del av inköpen görs genom avrop från våra egna och de statliga ramavtal som finns tecknade inom olika områden.

Som statlig myndighet är SI skyldig att följa Lagen om offentlig upphandling, LOU. Upphandlingar med ett totalt kontraktsvärde som överstiger direktupphandlingsgränsen (700 000 kronor) annonseras i upphandlingsverktyget Visma Tendsign.

Leverantörer som är intresserade måste själva vara aktiva och informera sig om SI:s upphandlingar. Det går inte att föranmäla sig till en upphandling. Alla företag och organisationer är välkomna att lämna in anbud till oss och vi behandlar alla på samma sätt. Ett av de viktigaste syftena med offentlig upphandling är att främja konkurrens.

Kontakt

Vid frågor om specifik upphandling ska detta göras i Tendsign eller till den person som angetts i upphandlingsdokumenten.

Vid frågor angående avtal, upphandling eller inköp vänligen kontakta upphandlingsfunktionen på upphandling@si.se.

Aktuella upphandlingar

SI använder upphandlingsverktyget Visma Tendsign för att annonsera upphandlingar. För att ta del av kompletta upphandlingsdokument, eventuella förtydliganden, kompletteringar, frågor och svar samt rättelser loggar du in i upphandlingsverktyget.

Lämna anbud via upphandlingsportalen TendSign

Har du generella frågor om offentlig upphandling?
Läs mer, sök bland vanliga frågor eller ställ din egen fråga till Upphandlingsmyndigheten.