Bortom krisstöd – SI:s verksamhet i Ukraina

SI finansierar samarbeten och utbyten för både individer och organisationer med målet med att stärka Sveriges relationer och utveckla samarbeten med länderna runt Östersjön och i EU:s Östliga partnerskap.
The value of cooperation

SI har finansierat samarbetsprojekt mellan aktörer i Östersjöregionen under många år. Samarbetsparter i Ukraina har ingått i flera av dessa projekt och det finns väl upparbetade kontakter med ukrainska aktörer inom till exempel akademin, civilsamhället och offentlig sektor.

De projekt som SI har finansierat syftar till att stärka utvecklingen i hela regionen och involverar alltid flera länder. Ukraina har till exempel deltagit i projekt kring regional utveckling, klimatarbete, desinformation, energifrågor, kultur, innovation och digitalisering. Detta har bidragit till ökad kapacitet, nätverk, långsiktiga relationer och samarbeten mellan Sverige och övriga länder i regionen.

Kurt Bratteby, chef för avdelningen för internationella relationer, ser positivt på hur många av de SI finansierade projekten, sedan Rysslands invasion av Ukraina, har ställt om och – till allra största del – kunnat fortsätta arbetet.

– Vi har sett ett stort engagemang hos våra projektägare att hitta lösningar och vägar framåt trots den svåra situation som våra ukrainska partners, men även regionen, befinner sig i.

Dessa mångåriga kontakter mellan aktörer i länder i Östersjöregionen har varit betydelsefulla i den utsatta situation som Ukraina nu befinner sig i. Många aktörer fortsätter sitt arbete i projektet från Ukraina, genom att till exempel delta i digitala möten och konferenser, genomföra förstudier eller annan research med mera. När projektdeltagare från Ukraina har behövt lämna landet så har samarbetsparter runt om i Östersjöregionen kunnat stötta.

Baltic Artists in Development (Baltic AID) 2.0 är ett SI-finansierat projekt som vill stärka ett nätverk för innovation och lärande för professionella oberoende musiker och managers. Projektet bygger på ett nätverk som etablerades under ett föregående projekt finansierat av SI där Sverige, Estland och Polen ingick. I detta nya projekt ingår nya samverkansparter från Polen och från Ukraina.

– För många frilansande musiker är det en kamp att nå ut till en större publik. Inte minst för de som vill hitta en publik utomlands. Inom projektet verkar vi för att skapa ett starkt nätverk, med tydliga kontaktytor. Vi bygger även upp en digital kunskapsbank, som samtidigt är en plattform för att träffas och samskapa, berättar Astrid Selling på Musikcentrum Syd som koordinerar projektet

Baltic AID 2.0 fokuserar framförallt på oberoende musikmanagers situation i ljuset av Corona-pandemin men har nu även fått hantera konsekvenser av kriget i Ukraina. Den ukrainska parten, Music Export Ukraine, är ett oberoende initiativ som stöttar framväxande artister i att etablera kontakter, marknadsföra sin musik och utveckla sin karriär och talang på internationell nivå. Inom projektet kunde oberoende musiker och managers ansöka för att delta i projektets så kallade lärandekonferenser.

– Intresset från Ukraina var stort med över 80 sökande till 6 platser. Men vi hann bara genomföra två av fyra lärandekonferenser innan kriget i Ukraina bröt ut, säger Astrid Selling

Sedan dess har förutsättningarna för deras medverkan ändrats. Männen finns kvar i Ukraina men vissa kvinnliga deltagare har flytt till länder i närområdet och försöker på olika sätt fortsätta sin verksamhet, hitta kontakter och medverka i projektet på det sätt som är möjligt. Via de personliga kontakter som skapats i projektet har de som befinner sig i exil kunnat få stöd i att etablera sig på sin nya vistelseort.

– För en av personerna lyckades vi på mindre än ett dygn hitta en replokal i centrala Köpenhamn, skapa möten med musikorganisationer och ett musikmagasin med mera. Vi lyckades också hitta en bra gitarr åt henne. Hon fick bara med sig en ryggsäck när hon lämnade Kiev, berättar Astrid Selling.

Projektet planerar en fysisk lärandekonferens i Krakow till hösten. De ukrainska deltagare som befinner sig utanför Ukraina kommer förhoppningsvis att medverka på lärandekonferensen. Man ska även försöka få med de som befinner sig i Ukraina.

– Musiker får lov att lämna Ukraina för uppdrag eller konserter så vi hoppas få med våra manliga deltagare också. Om det inte funkar så kommer vi antagligen att ta in fler av de som ansökte från Ukraina men som inte kom med från början. För de som inte kan lämna Ukraina tänker vi oss att vi gör mötet som en hybrid. Vi kommer även att filma alla föreläsningar och lägger upp dem i den kunskapsbank som vi skapar, för att möjliggöra för ukrainska deltagare att fortsätta sin medverkan i projektet, avslutar Astrid Selling.

Ukrainian-Swedish-Georgian Online Dictionary Project beviljades hösten 2021 stöd inom ramen för Akademiskt samarbete i Östersjöregionen. Syftet är att skapa en digital ukrainsk-svensk-georgisk ordbok vilket inte har funnits tidigare.

Som första steg är tanken att utveckla den digitala ukrainsk-svenska delen av ordboken, och sen expandera med en georgisk-ukrainsk-svensk del. Arbetet sker gemensamt mellan Thomas Rosén, universitetslektor i slaviska språk vid Göteborgs universitet och forskare från Ukraina och Georgien

Den ryska invasionen 24 februari gjorde dock projektstarten ogenomförbar. De två ukrainska forskarna tvingades fly och har nu tagit sig till Sverige. Efterfrågan på deras arbete har samtidigt aldrig varit större då kontakterna mellan människor i Sverige och Ukraina ökat markant. SI har kunnat bidra till att arbetet med projektet ska kunna fortsätta ifrån Sverige.

– De kontakter som har knutits inom forskargruppen är en unik förutsättning för att projektet överhuvudtaget ska gå att genomföra, berättar Thomas Rosén.

Göteborgs universitet har anställt en av de ukrainska projektdeltagarna på plats i Sverige under åtta månader. Thomas Rosén berättar dock att en tredje projektdeltagare inte längre har möjlighet att arbeta med projektet p.g.a. kriget men att de försöker hålla kontakt med honom.

– Med stor sannolikhet kommer vi att kunna fullfölja projektarbetet inom givna ramar, konstaterar Thomas Rosén.

Exemplen på hur samarbetsprojekt och nätverk i regionen har lyckats göra skillnad är många.

– Att SI har upparbetade nätverk, känner till regionen och har en tät dialog med partners i olika länder har varit centralt den här våren, när situationen för många varit utmanade och oförutsägbar. Det kommer även att vara viktigt framgent, när vi hoppas kunna stötta en fredlig utveckling och ett återuppbyggande av landet, avslutar Kurt Bratteby.

SI:s verksamhet i Östersjöregionen

Svenska institutet finansierar utbyten och samarbeten för både individer och organisationer. Genom utbytes- och utvecklingsprogram, stöd till projektsamarbeten samt stipendier bidrar Svenska institutet till ökad kapacitet, nätverk, långsiktiga relationer och samarbeten mellan Sverige och övriga länder i Östersjöregionen.

Läs mer om hur vi arbetar i Östersjöregonen

I vår projektdatabas kan du söka på projekt som inkluderar Ukraina.