Kategori: Svenskan i världen

Sina Sachse är en av drygt fyra tusen tyska studenter som årligen studerar det svenska språket. Hon studerar en Master i skandinavistik vid Kölns universitet, men denna vår tillbringar hon i Stockholm på SI:s korttidsstipendium. Hon njuter av den vackra staden, men återfinns mestadels på Kungliga biblioteket där hon studerar framställningen av samer i samisk-svensk litteratur.
Foto på Sina Sachse.