Category: Svenskan i världen

Flera svenska museer erbjuder numera digitala visningar. När B1-studenterna i svenska vid Georg-August-Universität Göttingen och Universität Paderborn arbetade med temat vikingatiden fick de en digital visning av utställningen Vikingarnas värld på Historiska museet.
Utställningsmontrar med föremål från Vikingatiden