Kategori: Svenskan i världen

Svenska är ett mycket populärt språk vid Wiens universitet. Många hundra studenter har kommit och gått under de 50 år som svenska har undervisats på universitetet.
10 studenter och en lärare står framför en roll-up med texten Skandinavistik.