”De lärdomar jag fick i Sverige formade min syn på världen.”

Hans senaste film The Losing Side fick pris som bästa film om mänskliga rättigheter vid Cannes World Film Festival tidigare i år. Vi frågade SI-alumnen Jawad Sharif om filmskapande, hans hyllade TED-talk och vad hans deltagande i SI:s ledarskapsprogram har betytt för honom.
A head shot photo of a man waring a black shirt and a white scarf holding his hands together in front of his chest.

Grattis till priset! Kan du berätta historien bakom The Losing Side för oss? 

– Min senaste film, The Losing Side, handlar om fyra kvinnor som bestämmer sig för att ta en smalare väg i livet. Efter att ha tvingats konvertera och gifta sig vill de ha rättvisa men är hjälplösa. Deras extrema fattigdom, analfabetism och att de tillhör en marginaliserad grupp är hinder på den långa vägen till rättvisa. Jag tror att det rättsliga skyddet av minoriteter mot kränkningar av mänskliga rättigheter är mycket viktigt, och filmen är en plattform för de här offren att dela sina personliga berättelser. 

– Samtidigt som  filmen berättar om minoritetskvinnor belyser den också den mångfald som minoritetsgrupper av det här slaget innebär för det kulturella och religiösa landskapet i Pakistan. Filmen efterlyser ett akut behov av att rädda och skydda minoriteterna i Pakistan. 

– Att filma berättelser om grupper som lever på marginalen i avlägsna områden i Pakistan kommer aldrig utan utmaningar. För att levandegöra den här berättelsen var jag tvungen att övervinna politiska, tekniska och till och med känslomässiga utmaningar. Å andra sidan slutar den kulturella mångfalden i Pakistan aldrig att förvåna mig. Och det var uppmuntrande att se hur människorna litade på att jag skulle berätta deras historier. 

Du är en alumn från Svenska institutets ledarskapsprogram Young Connectors of the Future. Vad har programmet betytt för dig? 

Jag deltog i Young Connectors of the Future i Sverige tillsammans med 30 andra förändringsaktörer från Sydasien. Programmet som är en ledarskapsutbildning gav mig ökad förmåga i mitt ledarskap men även större medvetenhet om mänskliga rättigheter i min region och globalt. Under programmet i Sverige besökte vi många organisationer som var till stor hjälp för att ge mig ett större nätverk och nya insikter. De lärdomar jag fick har format min syn på världen. Det var en livslång lärandeupplevelse, och programmet har i allra högsta grad påverkat mig i mitt arbete som filmare.

– Jag väljer alltid att arbeta med ämnen och berättelser som har ett underliggande budskap om inkludering och mänskliga rättigheter. Dokumentärer är ett verktyg som både innebär skapande och ett sätt att visa motstånd. Mina filmer kretsar både kring rättigheterna för folkmusiker, klimatmigranter och marginaliserade grupper vilket innebär att jag ger deras kamp den röst de behöver och jag hjälper dem att hävda sina rättigheter. 

Svenska institutet har ett ökat fokus på Agenda 2030 och målet SDG16 (fredliga och inkluderande samhällen). Vad betyder begreppet inkluderande samhällen för dig? 

– För mig är ett inkluderande samhälle ett som accepterar och är öppet för olika idéer, religioner, människor och kulturer. Jag är övertygad om att samhällen bara kan blomstra när det finns acceptans, inkludering och mångfald. Mina filmer tar upp en rad olika frågor och ämnen, men det gemensamma temat är mänskliga rättigheter, social rättvisa och inkludering. Jag föredrar att arbeta med dokumentärer som kan hjälpa till att förändra samhället. Jag skulle här vilja nämna två andra dokumentärer som jag har gjort: Natari och Indus Blues, som lyfter fram den svåra situationen för grupper som har försummats och som är i akut behov av omedelbara strukturella reformer

Du höll ett TED-talk förra året där du tog upp de ämnen som utforskats i dina filmer. Berätta om denna upplevelse. 

– Varje år bildar TED en internationell grupp av betydande tänkare och möjliggörare som har potential att skapa positiv förändring inom sina respektive områden. Jag representerade Pakistan som dokumentärfilmare och blev utvald att delta på grund av mina prestationer inom filmskapandet. 

 – På konferensen för år 2022 pratade jag om hur mina filmer lyfter fram Pakistans diversifierade, omväxlande och motståndskraftiga kultur och dess inverkan på de grupper som lyfts fram i filmerna. Jag delade tre berättelser om vardagshjältar: en bergsbestigare på hög höjd, en folkmusiker med sitt utdöende instrument och Pakistans första transläkare, som jag träffade i Sverige under SI:s ledarskapsprogram. Mitt TED-talk mottogs mycket väl världen över, och efter att ha publicerats har det hittills fått mer än en miljon visningar. 

 Vad har du för planer för framtiden? 

 – I framtiden kommer jag att hålla fast vid min vision om att åstadkomma social förändring, men jag kommer ha ett bredare fokus. Jag ser mig själv ägna mig mer åt samhällsdrivet arbete, föra berättelser om sociala och miljömässiga orättvisor till filmduken och till allmänheten, för att driva förändring för ett inkluderande, rättvist och tolerant samhälle. Mitt fokus kommer att vara att utforska olika ämnen, upptäcka fler outtalade berättelser och att föra in problemen med inhemska, marginaliserade och förtryckta grupper i rampljuset med syftet att göra deras berättelser till en del av samhället i stort. 

– Genom mitt produktionsbolag Jawad Sharif Films planerar jag att fortsätta berätta historier som inspirerar, skapar medvetenhet och sporrar till handling. Genom mitt initiativ Cinema for Change vill jag utbilda och utrusta blivande filmskapare och ungdomar att sträva efter positiv förändring med bestående effekt. 

– Nyligen har jag blivit utvald som National Geographic Explorer av National Geographic Society. Där är jag en del av en global gemenskap av individer som tänjer på både sin kreativitet och på gränserna för traditionellt tänkande för att göra världen mer inkluderad. Jag hoppas att denna erfarenhet kommer att ge en ny dimension till mitt arbete. Och hjälpa mig att utforska och berätta fler historier med betydande social påverkan. 

Jawad Sharif deltog i SI Leadership Program Young Connectors of the Future (YCF) som pågick mellan 2013-2018, och senare omvandlades till det nuvarande programmet SI Leader Lab.  Läs mer om SI Leader Lab

 Läs mer om Jawad Sharif Film

 Läs mer om Cinema for Change

Se Jawads TED-talk