De vill att fler i Östersjöregionen ska äta smörbult

Svartmunnad smörbult är en invasiv fisk som har tagit sig in i Östersjön och hotar naturliga fisksamhällen. Den är en fara för hela ekosystem och riskerar att bland annat förstöra de viktiga musselreven. Nu vill fiskare och andra i Östersjöregionen skydda det lokala fisket – och få fler att börja äta smörbult.
En person på en båt tar upp fångad fisk.

På bara några år har den svartmunnade smörbulten, som ursprungligen kommer från Svarta havet, lyckats etablera sig i Östersjön.

– I Kalmarsund hade vi en stor invasion 2018. Fiskare fick sina nät fulla med smörbult och senare när det blev varmt dog fiskarna. Vi var tvungna att åka runt och städa upp. Som marinbiolog har jag aldrig sett något liknande, säger Susanna Minnhagen, marinbiolog på Kalmar kommun och projektledare för projektet Goby fishing.

Denna nya art i Östersjön utgör ett hot mot fisklivet.

– Den kan förstöra musselreven, som är så viktiga för andra fiskarter, säger Susanna Minnhagen. Dessutom äter den andra fiskars rom.

I andra delar av Östersjön har fisken funnits betydligt längre än så. I lettiska vatten upptäcktes smörbulten redan år 2004, och sedan dess har populationen vuxit mycket, berättar Ligita Kokaine, som jobbar för regionen Kurzeme i Lettland.

Men i Lettland har fisken nu blivit en viktig inkomstkälla för den lokala fiskerinäringen.

– I Lettland rensas fisken och exporteras fryst till länder runt Svarta havet. Mindre mängder röks och säljs på lokala marknader, säger Ligita Kokaine.

Projektet Goby fishing drivs av intressenter i Sverige, Lettland, Polen och Danmark. De vill bland annat uppmuntra det lokala fisket på arten.

– Fisken kommer att finnas kvar i Östersjön, vi måste lära oss att leva med den och hitta sätt att trycka tillbaka smörbulten så att den inte tar över och konkurrerar ut andra fiskarter. Vi försöker se fördelarna och möjligheterna. Vi vill gärna att fler ska börja äta smörbult, berättar Susanna Minnhagen.

– Efter diskussionerna som vi haft i projektet tittar vi nu på möjligheterna att som kommun köpa in smörbult, på samma sätt som vår region köper in vildsvinskött.

Exakt hur smörbulten ska hanteras behöver diskuteras och det internationella projektet är därför välkommet, menar Ligita Kokaine.

– Alla länder runt Östersjön har olika erfarenheter av att hantera smörbulten, men tendensen är i stort sett densamma i samtliga länder – populationerna av denna invasiva art ökar. Alla har samma behov att hantera och hitta lösningar på problemet. Intresset från lettiska parter att delta i projektet har varit stort och träffarna har hittills varit givande.

Fakta

Projektet Goby Fishing finansieras av SI genom stödformen Projektinitiering i Östersjöregionen. Stödformen riktar sig till aktörer baserade i Sverige som vill starta eller utvidga samarbeten kring gränsöverskridande gemensamma utmaningar tillsammans med organisationer från länderna runt Östersjön inklusive Ryssland och länderna i EU:s Östliga partnerskap.