Digital omställning får projekt om sjöfart i Östersjöregionen att växa

När pandemin slog till tvingades projektet LISA, som handlar om transporter i Östersjöregionen, tänka i nya banor. Liksom många andra började de arbeta mer online. Idag har det visat sig att de digitala mötena gjort det lättare för projektet att expandera.
Fartyg på havet i skymningen

Den inplanerade kick-offen för projektet LISA skulle ägt rum i Stockholm i augusti. På grund av pandemin blev den, liksom mycket annat, inställd.

– Det kändes naturligtvis tråkigt, berättar projektledaren Anders Berg, Sjöfartsverket. Men behoven bakom projektet kvarstod så det var bara till att anpassa sig. Det blev plötsligt bra mycket svårare, men personligen gav det mig energi. Att lägga projektet på is fanns inte på kartan.

LISA, som står för ”linking sea and land”, är ett projekt som ska förbättra möjligheterna att koppla ihop transporter till havs och på land i Östersjöregionen. Målet är framför allt att länderna i området ska arbeta tillsammans kring digitalisering, vilket kommer att underlätta transporterna.

– Samarbete över landsgränserna i den här frågan gynnar alla inblandade länder. Det kommer att stärka regionens konkurrenskraft, säger Anders Berg.

I projektet deltar partners från Estland, Litauen, Polen och Sverige. Tanken var ursprungligen en rad gemensamma möten och workshoppar . När pandemin var ett faktum och deltagarna inte kunde träffas som planerat fick det bli workshoppar online, vilket till en början kändes som en utmaning då deltagarna sitter i olika länder och inte känner varandra. Men responsen har varit god och Anders Berg ser klara fördelar med dagens upplägg.

– Man kan på ett enklare sätt fördela ordet och inkludera alla deltagare. De lite mer introverta tror jag trivs bättre i online-formatet.

Det är dock inte den enda fördelen. I februari planeras två webbinarier för nya intressenter, inför en större EU-ansökan. Det arbetet har till och med underlättats av det nya upplägget, menar Anders Berg.

– Det digitala upplägget har lite oväntat visat sig vara en klar fördel. Det är enklare att samla en publik i ett möte online en timma, än att bjuda in dem till en fysisk träff som de hade behövt resa till. På så sätt har det här upplägget hjälpt oss.

På det stora hela menar han att det går alldeles utmärkt att genomföra internationella projekt online.

I dag försöker de undvika alltför långa möten online. En heldag fungerar bra då man träffas i verkligheten. Framför datorn blir det en helt annan sak.

– Det första vi hade var en heldag, vilket visade sig vara riktigt energikrävande för oss som genomförde det och skulle driva mötet framåt samt författa anteckningar. Efter det bestämde vi oss för att köra tätare workshoppar med kortare tid. Nyckeln har då varit att vi är väldigt tydliga med vilka uppgifter som ska göras mellan mötena. Jag tycker att det fungerar väldigt bra, avslutar Anders Berg.

Fakta

Projektet LISA finansieras av Svenska institutet genom stödformen Projektinitiering i Östersjöregionen. Stödformen riktar sig till aktörer baserade i Sverige som vill starta eller utvidga samarbeten kring gränsöverskridande gemensamma utmaningar tillsammans med organisationer från länderna runt Östersjön inklusive Ryssland och länderna i EU:s Östliga partnerskap. En utlysning pågår och stänger 11 februari 2021.