Digitala kontakter mellan akademiker i Östersjöregionen

Digital at Home är ett projekt som kopplar samman akademiker i Sverige, Ukraina, Belarus, Litauen och Polen. Onlineundervisning är ämnet på agendan. Samtidigt tar Svenska institutet emot ansökningar för att etablera nya akademiska samarbeten i Östersjöregionen.
Cyklande studenter

Pandemin satte online-utbildning i rampljuset. Många studenter och lärare har haft förvånansvärt positiva erfarenheter av digital utbildning, menar Lyudmyla Babak vid Uppsala universitet. Däremot har de internationella kontakterna blivit lidande på grund av svårigheter att resa.

– Under normala omständigheter har bara en liten del av studenterna och lärarna möjlighet till internationellt utbyte genom exempelvis utbytesresor. Särskilt i länderna i EU:s Östliga Partnerskap. Detta blev ännu mer problematiskt med pandemins begränsningar.

Projektet Digital at Home, som främjar digitalt eller virtuellt utbyte, arbetar med verktyg som kan göra utbildningen vid universitet mer internationell, utan att lärare och elever behöver resa.

– Detta gör att fler lärare och studenter kan delta i internationella utbyten i Östersjöregionen från sina egna klassrum, säger Lyudmyla Babak.

Projektet är ett samarbete mellan akademiker i Sverige, Ukraina, Belarus, Litauen och Polen. Alla ingår i Baltic University Programme, vilket är ett nätverk av 95 universitet i 12 länder som startades 1991, och flera partners har arbetat tillsammans i många år. De visste därför sedan tidigare att många lärare efterfrågar fördjupad internationalisering.

– Vi bestämde oss för att utveckla denna idé och arbeta tillsammans för att främja internationalisering hemma, säger Lyudmyla Babak.

Projektet ska framför allt testa det virtuella upplägget på två olika kurser. Den ena handlar om klimatförändringar i Östersjöregionen, den andra om Östersjöregionens samhällsutveckling sedan Kalla krigets slut.

– På lång sikt hoppas vi att detta projekt ska bli en språngbräda till mer djupgående samarbeten med flera akademiska institutioner i regionen, samt utvecklandet av flera olika kurser inom hållbarhetsvetenskap. Inom några år hoppas vi kunna erbjuda universiteten i Östersjöregionen ett brett utbud av digitala kurser, där universiteten kan undervisa kring materialet tillsammans online, säger Pontus Ambros vid Baltic University Programme.

Projektet finansieras av Svenska institutet. Syftet med programmet ”Akademiskt samarbete i Östersjöregionen” är att erbjuda stöd för akademiskt samarbete mellan universitet i Sverige samt universitet och högskolor i länderna inom EU:s östliga partnerskap och Ryssland.

Enligt Markus Boman vid Svenska institutet är den akademiska världen särskilt viktig för samhällets utveckling.

– Universitet är hörnstenar i dessa processer, och vi tror att det fortfarande finns en outnyttjad potential för mer akademiska samarbeten mellan Sverige och länderna inom EU:s Östliga Partnerskap samt med Ryssland.

Svenska institutet tar för närvarande emot ansökningar till nya projekt som bygger på akademiska samarbeten.

– Denna form av stöd kan hjälpa till att diversifiera universitetets kontakter med omvärlden, bygga nya samarbeten och utforska varandras styrkor och utvecklingsområden. Den kan också användas för att stärka universitetets arbete med internationalisering genom att lära sig av universitet och högskolor i länder där man vanligtvis inte arbetar eller har starka kontakter med, säger Markus Boman.

Fakta

Projektet Digital at Home har fått finansiering från Svenska institutets program för Akademiskt samarbete i Östersjöregionen.

En ansökningsomgång pågår för närvarande och stänger 30 september 2021.